NL FR

MFC Sint-Gregorius, Gentbrugge

Start

introspectie zelfreflectie zorg op maat groeien dynamiek authenticiteit flexibiliteit ontwikkelen durf Dromen inspraak veiligheid

MFC Sint-Gregorius

Het multifunctioneel centrum (MFC) Sint-Gregorius ligt in Gentbrugge en begeleidt kinderen en jongeren met een beperking. Op de groene terreinen van onze campus liggen ook 2 scholen voor buitengewoon onderwijs. Waar de scholen instaan voor aangepast onderwijs, biedt het MFC tijdens en na de schooluren begeleiding voor:
• jongeren met een auditieve beperking;
• kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking;
• kinderen en jongeren met een gedrags- en emotionele problematiek;
• kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis.

De trajecten die we met onze cliënten gaan, zijn gebaseerd op de modules verblijf, dagopvang en mobiele of ambulante begeleiding.

In het MFC engageren zich elke dag een 320-tal medewerkers waaronder begeleiders, therapeuten, logistieke en administratieve medewerkers.

Klik hier naar onze website: www.mfcsintgregorius.be

 
Klik op 'wie zijn we' voor meer info.  
 

Wie zijn we

Onze werking

In het kader van Multifunctionele Centra wordt het aanbod van de voorziening zo flexibel mogelijk ingezet om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de ondersteuningsnoden van de jongeren en hun gezin of familiale context.

We bieden trajecten op maat gebaseerd op verblijf, dagopvang en mobiele of ambulante begeleiding. Ze worden vastgelegd in het protocol van verblijf, behandeling of begeleiding.

§  Met verblijf wordt de nachtopvang in een residentiële context bedoeld, met inbegrip van de noodzakelijke permanentie, begeleiding en behandeling, indien nodig dus ook therapeutische interventies.

§  Met schoolaanvullende dagopvang wordt een aantal uren opvang overdag bedoeld, zonder schoolvervangend karakter. Het gaat dus om opvang buiten de schooluren, met inbegrip van de noodzakelijke permanentie, begeleiding en behandeling en indien nodig ook therapeutische interventies.

§  Met schoolvervangende dagopvang (ook dagbesteding genoemd) wordt het aanbieden van schoolvervangende activiteiten bedoeld. Het gaat dus om opvang binnen de schooluren, waarbij een alternatief programma wordt aangeboden. Deze opvang gebeurt in samenwerking en in overleg met een school.

§  Met begeleiding wordt vooral de ondersteuning van de context (thuissituatie) en de secundaire opvoedingsmilieus bedoeld door mobiele teams.

Deze functies kunnen ingezet worden in verschillende frequenties en met verschillende duur. Het MFC bepaalt in samenspraak met het cliëntsysteem welke functie op welk moment voor welke periode kan ingezet worden.

Analoog met de mobiele begeleiding vanuit het MFC biedt de dienst Kwadrant eveneens thuisbegeleiding aan, maar dan voor niet MFC-gebruikers. De dienst is een initiatief van voorzieningen voor jongeren met GES in Oost-Vlaanderen (MIGES). In Kwadrant participeren naast het MFC Sint-Gregorius ook het MFC De Hagewinde,  het OOBC Nieuwe Vaart en het OC Sint-Jozef. Meer info op www.tbkwadrant.be.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze identiteit

Samen met beide scholen heeft het MFC in 2012 een opdrachtsverklaring geformuleerd. We noemen dit “de identiteit van het KOC”.

Net zoals elke voorziening, ziekenhuis, klein of groot bedrijf hebben we immers een droom waar we aan willen werken. We zien die dromen als de kamers van een huis. Elke kamer staat symbool voor de begeleiding van onze kinderen en jongeren. Het draait immers allemaal om hen! Maar ook voor elke medewerker, want zonder hen zou ons huis niet ‘leven’. Tot slot staat in de tuin een bijgebouw. Het is een gastenverblijf dat nooit af is. Het wordt altijd weer aangepast aan de noden en behoeften van hen die er een plaats krijgen.

Een mooi uitgetekend plan zorgt ervoor dat alles een plaats krijgt en dat alle elementen naadloos bij elkaar aansluiten. Het is de uitdaging aan alle medewerkers om het plan goed te lezen. Zo komen we als leerkracht, therapeut, begeleider, logistiek of andere medewerker tot een goede zorg voor elk kind of jongere.

Geschiedenis

Sint-Gregorius werd gesticht door de Broeders van Liefde op 17 maart 1825 als één van de eerste scholen in België en Europa voor kinderen met een handicap.

In die tijd bevond het centrum zich niet in Gentbrugge, maar wel in het hartje van Gent, in de nu historisch bekende Bijloke. Het Gentse 'instituut' had aanvankelijk enkel een afdeling voor dove kinderen. Het verwierf al vlug prominente bezoekers uit binnen- en buitenland. Als blijk van zijn grote waardering voor het werk, kende Willem I, nadat hij in 1829 de instelling had bezocht, haar het voorrecht toe de titel van ‘Koninklijk Instituut’ te voeren.

In de loop van de geschiedenis heeft het aanbod zich verder ontwikkeld en zijn er naast dove kinderen ook andere doelgroepen opgenomen: spraak-, taal- en leergestoorden (vanaf 1920), kinderen met een (neuro-)motorische handicap (vanaf 1951), kinderen en adolescenten met een gedrags- en emotionele problematiek (kortweg GES - vanaf 1979) en kinderen en adolescenten met een autismespectrumstoornis (kortweg ASS - vanaf 1999).

In het laatste decennium werd dit aanbod verder verbreed buiten de voorziening en is er volop ingezet op samenwerking. Op die manier kwam het in 2008 tot een structurele versmelting van het MFC Sint-Gregorius met het OC De Beweging, een voorziening voor volwassen personen met een beperking. Ook op de campus zelf is de samenwerking tussen MFC en beide scholen op tal van vlakken verankerd in de werking. In 2012 werd in samenwerking met een aantal partners Kwadrant opgericht, een dienst voor thuisbegeleiding van jongeren met gedrags- en/of emotionele stoornissen (zie verder).

Meer informatie

Een infobrochure, waarin de werking van het centrum uitgebreid wordt toegelicht, is op eenvoudige aanvraag (telefonisch of via mail) te verkrijgen. Je kan ze ook vinden op www.mfcsintgregorius.be  onder ‘documenten’. Op deze site vind je overigens nog meer aanvullende info. 

Het grote nieuws uit onze voorziening lees je op de homepagina van onze website.

Voor de kleine nieuwtjes, die het peper en zout zijn van onze werking, kan je terecht op de Facebookpagina van het KOC Sint-Gregorius. 

 

Onze doelgroep

Onze doelgroep

Naargelang de doelgroep behoren de cliënten tot één van de zes volgende afdelingen:

§  Afdeling A: Jongeren en adolescenten met een auditieve handicap (kinderen: Sint-Lievenspoort);

§  Afdeling B: Kleuters, kinderen, jongeren en adolescenten met autisme-spectrumstoornis (ASS);

§  Afdeling B-GOL: Jongeren met ASS die gewoon onderwijs buiten de campus volgen (GOL staat voor: “Gewoon Onderwijs Leerlingen”) en jongeren met ASS die in het BuSO OV4 volgen;

§  Afdeling C-lager: Kinderen met een gedrags- en/of een emotionele problematiek (GES) en/of een taalproblematiek die Buitengewoon Lager Onderwijs T3 volgen en kleuterwerking GES en ASS;

§  Afdeling C-secundair: Jongeren met GES die Buitengewoon Secundair Onderwijs T3 volgen;

§  Afdeling D: Kinderen, jongeren en adolescenten met een neuro-motorische handicap.

Contact

Jules Destréélaan
67
9050
Gentbrugge
route

Jules Destréélaan 67, 9050 Gentbrugge

Contactgegevens

E-mail: gregorius.mfc[at]fracarita.org

Telefonisch: 09/210 00 00

Contactpersonen:

·         Algemeen directeur: Christa Heyse

·         Pedagogisch directeur MFC: Siska Van Houtte

·         Administratief-logistiek directeur: Petra Matthys

website
http://www.mfcsintgregorius.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring