NL FR

MFC Sint-Gregorius, Gentbrugge

Start

durf Dromen zelfreflectie zorg op maat flexibiliteit introspectie groeien inspraak ontwikkelen veiligheid authenticiteit dynamiek

MFC Sint-Gregorius

Het multifunctioneel centrum (MFC) Sint-Gregorius ligt in Gentbrugge en begeleidt kinderen en jongeren met een beperking. Op de groene terreinen van onze campus liggen ook twee scholen voor buitengewoon onderwijs. Waar de scholen instaan voor aangepast onderwijs, biedt het MFC tijdens en na de schooluren de nodige ondersteuning aan de kinderen en jongeren. 
 

In het MFC engageren zich elke dag een 320-tal medewerkers waaronder begeleiders, therapeuten, logistieke en administratieve medewerkers.

 
Klik op 'wie zijn we' voor meer info.  
 

Wie zijn we

Onze werking 

In het multifunctioneel centrum werken we zoveel mogelijk op maat: begeleidingsvormen worden zo flexibel mogelijk ingezet om nauw aan te sluiten bij wat elk kind of elke jongere nodig heeft. De diverse trajecten zijn gebaseerd op een aantal basismodules: 

  • Verblijf: nachtopvang in een residentiële context, met inbegrip van permanentie, begeleiding en behandeling.
  • Schoolaanvullende dagopvang: opvang buiten de schooluren, met inbegrip van permanentie, begeleiding en behandeling.
  • Schoolvervangende dagopvang: (ook dagbesteding genoemd): opvang binnen de schooluren, waarbij een alternatief programma wordt aangeboden. Deze opvang gebeurt in samenwerking en in overleg met een school.
  • Begeleiding: de ondersteuning van de context door mobiele teams. 

Verder biedt de dienst Kwadrant thuisbegeleiding aan, maar dan voor niet MFC-cliënten. Deze dienst is een samenwerking met het MFC De Hagewinde, het MFC Nieuwe Vaart en het OC Styrka. Meer info op www.tbkwadrant.be

Onze doelgroep

Onze doelgroep

Wij bieden zorg aan
- jongeren met een auditieve beperking
- kleuters, kinderen, jongeren en adolescenten met een autismespectrumstoornis (ASS) die onderwijs volgen op of buiten de campus
- kinderen en jongeren met een gedrags- en/of emotionele problematiek (GES)
- kinderen en jongeren met een (neuro-)motorische beperking.

 

Contact

Jules Destréélaan
67
9050
Gentbrugge
route

Jules Destréélaan 67, 9050 Gentbrugge

Contactgegevens

E-mail: info@mfcgregorius.broedersvanliefde.be

Telefonisch: 09/210 00 00

Contactpersonen:

·         Algemeen directeur: Christa Heyse

·         Pedagogisch directeur MFC: Siska Van Houtte

·         Administratief-logistiek directeur: Petra Matthys

 

website
http://www.mfcsintgregorius.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring