NL FR

KO St.-Lambrechts-Woluwe, Kinderdagverblijf Woluland

Start

familiaal professioneel een warme veilige en kindvriendelijke omgeving ouders zijn onze opvoedingspartners warmmenselijk Liefdevolle zorg en aandacht voor kinderen adequaathandelend eerlijke en open communicatie

Kinderdagverblijf Woluland

Woluland is een kinderdagverblijf vergund door Kind en Gezin voor de opvang van 42 kindjes tussen 0 en 3 jaar. Kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn eveneens welkom! Wij bieden opvang van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 18.00 uur.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Liefdevolle zorg en aandacht

Liefdevolle zorg en aandacht zijn onmisbaar in het werken met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Kinderdagverblijf Woluland wil een bijdrage leveren aan de opvoeding van deze jonge en zéér kwetsbare kinderen op een Christelijke geïnspireerde wijze. Ieder kind krijgt maximale kansen tot zelfontplooiing. Dit in een warme, veilige en kindvriendelijke omgeving waarin ieder kind zichzelf kan zijn en geborgenheid ervaart. We trachten de kinderen respect  bij te brengen voor zichzelf, anderen en hun omgeving. We tonen respect voor de eigenheid van ieder kind en zijn familie.

 

Familiaal en warmmenselijk

“Ieder kind wordt individueel opgevolgd in zijn ontwikkeling. Hierbij is er niet enkel aandacht voor de fysieke ontwikkeling, maar ook op sociaal-emotioneel vlak wordt ieder kind opgevolgd.”

Eerlijke en open communicatie met al onze partners, die we op een evenwaardige manier willen benaderen, vinden we erg belangrijk. Ouders zijn onze opvoedingspartners bij uitstek; via inspraak en betrokkenheid bouwen we een vertrouwensrelatie op. Familiaal en warmmenselijk, professioneel en adequaathandelend, streven we ernaar de hoge kwaliteitsnormen in de kinderopvang te hanteren. De leuze van het personeel van kinderdagverblijf Woluland is “Als we ons werk niet met liefde doen, dan baat het tot niets.” En samen willen wij ervoor zorgen dat iedereen hier een aangename tijd beleeft.
 

“Wij geloven dat ieder kind ontwikkelingskansen heeft en willen die vanuit een grote professionaliteit ten volle tot ontplooiing laten komen, rekening houdend met de mogelijkheden van elk kind.”

 

Onze doelgroep

Opvoeden in dialoog met de ouders

Kinderdagverblijf Woluland is vergund door Kind en Gezin voor de opvang van 42 baby's en peuters. Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn welkom. Wij bieden Nederlandstalige opvang voor kinderen tot 3jaar waarvan één van beide ouders de Nederlandse taal begrijpt en spreekt. Kinderen met een auditieve en/of visuele handicap, die behandeld worden in het revalidatiecentrum Zeplin, worden met voorrang opgenomen. Voor kinderen met een andere specifieke zorgbehoefte wordt gekeken of deze zorgbehoefte kan geïntegreerd worden in de groep.

Naast het creëren van een veilige en liefdevolle omgeving, waar kinderen op ontdekking kunnen gaan en hun geborgen weten, wordt er aandacht besteed aan het welbevinden en de betrokkenheid van ieder kind. Dagelijks staan knuffelen, spelen, materialen ontdekken, knutselen en verzorging op het programma van groot en klein. Wij houden van een open communicatie en treden dan ook graag in dialoog met de ouders, die onze partners zijn in de opvoeding van hun kind. Waar we kunnen ondersteunen we u graag met raad en daad. Gelegen op de campus van het Koninklijk Instituut Woluwe zijn we met het openbaar vervoer vlot bereikbaar. Hebt u nog vragen of wilt u graag meer weten, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren. Wij heten u graag welkom.

 

Contact

Linthoutbosstraat
41
1200
Sint-Lambrechts-Woluwe
route

Telefoonnummer

02 734 02 62

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring