NL FR

KO Brakel, Kinderdagverblijf Zwalmnestje

Start

Liefdevolle zorg en aandacht veilig familiaal opvoedingspartners professioneel adequaat handelend warmmenselijk kindvriendelijk warm eerlijke en open communicatie

Het Zwalmnestje

Het Zwalmnestje is een kinderdagverblijf vergund voor 50 plaatsen en gesubsidieerd door Kind en Gezin voor de opvang van 41 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn eveneens welkom! Wij bieden opvang van maandag tot en met vrijdag van 07u00 tot 18u00.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info


 

Wie zijn we

Liefdevolle zorg en aandacht

Liefdevolle zorg en aandacht zijn onmisbaar in het werken met kinderen tussen 0 en 3 jaar. Kinderdagverblijf ’t Zwalmnestje wil een bijdrage leveren 

aan de opvoeding van deze jonge en zéér kwetsbare kinderen op een Christelijke geïnspireerde wijze.

Ieder kind krijgt maximale kansen tot zelfontplooiing. Dit in een warme, veilige en kindvriendelijke omgeving waarin ieder kind zichzelf kan zijn en geborgenheid ervaart. We trachten de kinderen respect  bij te brengen voor zichzelf, anderen en hun omgeving. We tonen respect voor de eigenheid van ieder kind en zijn familie.

 

Familiaal en warmmenselijk

“Als we ons werk niet met liefde doen, dan baat het tot niets.We tonen respect voor de eigenheid van ieder kind en zijn familie.”

Eerlijke en open communicatie met al onze partners, die we op een evenwaardige manier willen benaderen, vinden we erg belangrijk. Ouders zijn onze opvoedingspartners bij uitstek; via inspraak en betrokkenheid bouwen we een vertrouwensrelatie op. Familiaal en warmmenselijk, professioneel en adequaathandelend, streven we ernaar de hoge kwaliteitsnormen in de kinderopvang te hanteren. De leuze van het personeel van kinderdagverblijf ’t Zwalmnestje is “Als we ons werk niet met liefde doen, dan baat het tot niets.” En samen willen wij ervoor zorgen dat iedereen hier een aangename tijd beleeft.
 

Onze doelgroep

 

Het Zwalmnestje is vergund voor 50 baby’s en peuters. De kinderen worden opgevangen in vier leefgroepen. 
  • De vlindertjes en de bloemetjes: van 0 tot +/- 18 maanden
  • De bijtjes en de bijenkorf: vanaf +/- 18 maanden tot 3 jaar

Wij bieden opvang van maandag tot en met vrijdag van 07u00 tot 18u00.

Contact

Driehoekstraat
42
B
9660
Brakel
route

Telefoonnummer

055 42 40 43

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring