NL FR

GGZ Zelzate, Psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist

Start

ecologisch verantwoord doelgericht efficiënt christelijke identiteit dynamisch Interactie met de omgeving creatief aandacht voor welzijn en veiligheid begeesterde managers

P.C. Sint-Jan-Baptist

Het psychiatrisch centrum in Zelzate werd in 1864 door de Broeders van Liefde opgericht. Het centrum heeft zijn rijke traditie opgebouwd in de behandeling, begeleiding en verzorging van psychiatrische patiënten en van personen met een mentale handicap. Momenteel vinden ruim 400 patiënten en bewoners begeleiding en behandelding in ons centrum.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

 

Snuif de sfeer op in dit filmpje!

Wie zijn we

In interactie met de omgeving

P.C. Sint-Jan-Baptist wil met een eenvoudige en transparante structuur, met engagement van en in samenspraak met iedere betrokkene, zich ontwikkelen in interactie met de omgeving. We willen dynamisch, doelgericht, creatief en efficiënt werken en continu verbeteren. We willen op een menselijke, zorgzame en deskundige wijze behandeling, begeleiding en zingeving bieden maar ook een ankerplaats zijn voor tevreden en gewaardeerde patiënten, bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers.

Een kwaliteitsvolle dienstverlening

 “We willen op een menselijke, zorgzame en deskundige wijze behandeling, begeleiding en zingeving bieden maar ook een ankerplaats zijn voor tevreden en gewaardeerde patiënten, bewoners, familie, medewerkers en vrijwilligers.”

 

We willen onze maatschappelijke opdracht waarmaken door een kwaliteitsvolle dienstverlening aan te bieden, met aandacht voor welzijn en veiligheid enerzijds en anderzijds door het realiseren van een degelijke tewerkstelling op een financieel en ecologisch verantwoorde wijze. Binnen een lerende organisatie, waarbij uitgegaan wordt van de christelijke identiteit en de waarden en visie van de organisatie, wordt dit alles aangestuurd door leidinggevenden als coaches van medewerkers, begeesterde managers, inspiratoren en begeleiders. Om een kwalitatieve zorg op maat te kunnen bieden voor de patiënten en bewoners zijn ongeveer 470 medewerkers tewerkgesteld en zijn er een 50-tal vrijwilligers actief.
 

Snuif de sfeer op in dit filmpje!

 

Onze doelgroep

Ons psychiatrisch ziekenhuis

De zorgvragers worden behandeld en begeleid in gespecialiseerde afdelingen en leefgroepen. Het centrum bestaat uit drie verschillende entiteiten: het Psychiatrisch Ziekenhuis (PZ), het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) en samenwerkingsverbanden met andere vzw’s (het initiatief voor Beschut Wonen De Vlier en Centrum voor Arbeidszorg Oostkade). 
Op 1 januari 2013 werd het MOBiL Team Meetjesland (Art. 107) opgestart in samenwerking met Sint-Jan Eeklo, het Wit-Gele Kruis, de Christelijke Mutualiteit en de Bond Moyson.
 
In ons ziekenhuis willen we een antwoord bieden op de zorgnoden van vier doelgroepen in verschillende afdelingen (219 bedden en plaatsen).
 • forensische zorg
 • gedwongen opname
 • ouderenzorg
 • verslavingszorg

Een aangename leefomgeving en begeleiding zijn kernwoorden van het psychiatrisch verzorgingstehuis (197 bedden), voor bewoners met een langdurige of blijvende psychische / psychiatrische kwetsbaarheid, en voor bewoners met een verstandelijke beperking. 

Het psychiatrisch ziekenhuis

 

Als psychiatrisch ziekenhuis staan wij in voor specifieke hulpverlening aan personen met uiteenlopende psychische problemen. Het ziekenhuis beschikt over 219 bedden en plaatsen, met volgende erkenning:

 

 • 50 A
 • 5 a-dag
 • 5 a-nacht
 • 102 T
 • 30 SP
 • 26 t-dag
 • 1 t-nacht

Met ingang van 1 januari 2013: van de 102 T-bedden zijn er 8 T-bedden ingezet voor Artikel 107.

De doelgroepen waarvoor binnen Sint-Jan-Baptist wordt geopteerd en de ‘vertaling' naar behandelafdelingen zijn weergegeven in het volgende overzicht:

Doelgroep

Afdeling

Korte beschrijving

Forensische zorg

 

 

 

Encarga 1
Encarga 2
Encarga 3

Ligarsa

 

 

Opname (Encarga 1), begeleiding en behandeling (Encarga 2 en 3) van mensen met een psychiatrische problematiek onder interneringsstatuut. De opname kan verder gezet worden in daghospitalisatie (Ligarsa)

Gedwongen opname

Lumen

Deze doelgroep staat in voor de opname en stabilisatie van mensen die omwille van een persoonlijke crisis gedwongen moeten worden opgenomen. Deze afdeling heet ‘Lumen’. Verdere langdurige behandeling gebeurt in principe niet hier.

Ouderenzorg

 

 

Hemera

Heide 

 

 

 

Ouderenzorg telt twee afdelingen.
‘Hemera’ staat voor opname van ouderen vanaf 60 jaar met een acute, functionele, organische, psychiatrische problematiek of een opflakkering van chronische psychiatrische problematiek.
‘Heide’ staat voor opname van ouderen vanaf 60 jaar met psychiatrische problematiek die nood hebben aan een middellange interdisciplinaire psychiatrische begeleiding en behandeling.
Tussen beide afdelingen is er een doorstroom mogelijk.

 

Verslavingszorg

 

Vita

 

 

 
Vita Verslavingszorg wil zorg bieden aan volwassen (+18 jaar), gemotiveerde personen (er moet een veranderingsbereidheid aanwezig zijn) met problemen gerelateerd aan middelenmisbruik of 
-afhankelijkheid. Middelen staat voor alcohol, drugs, medicatie of een gecombineerd gebruik.
De setting is groepstherapeutisch gericht, met aandacht voor individuele begeleiding en familiewerking. De doelstelling van de behandeling is streven naar een alcohol/drug/medicatie-vrij leven met re-integratie in leef-woon en werksituatie.
 

 

Het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)

 

Het psychiatrisch verzorgingstehuis heeft 197 bedden, met volgende erkenning:
 
 • PVT-Uitdovend: 66
 • PVT-Permanent: 71
 • PVT Forensisch: 60
 
Hier worden bewoners begeleid die na een langdurig verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis door hun specifieke, vaak blijvende maar gestabiliseerde problematiek verdere ondersteuning nodig hebben. Deze groep is opgedeeld in enerzijds bewoners met een mentale handicap (De Warande en het Anker) en anderzijds bewoners met een psychiatrische problematiek (Krekelmuyter en De Villa). PVT-bewoners met een interneringsstatuut kunnen terecht in Esperanza I en II. 
 
De klemtoon van de begeleiding ligt op het behoud en het stimuleren van de mogelijkheden van de bewoners. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de bewoners. Het woonklimaat geniet veel aandacht en een aangename huiselijke sfeer is het streefdoel.
 

 


Samenwerking aanverwante vzw's en partners

Beschut Wonen De Vlier

De Vlier (www.devlier.be) begeleidt volwassen mannen en vrouwen (erkenning voor 75 bewoners) die omwille van psychiatrische en/of psychosociale problemen ondersteuning nodig hebben om zich zelfstandig te vestigen in de maatschappij. Ook het forensische zorgcircuit voorziet deze initiatieven (FIBW – plaats voor 20 bewoners).  Hierbij wordt hulp geboden, die tijdelijk of blijvend van aard kan zijn, in verscheidene huizen in Zelzate. Naast een blijvende aandacht voor de basisproblematiek van de bewoner zijn er diverse zorgactiviteiten zoals: dagbesteding, arbeidsbemiddeling, sociale administratie, budgetbeheer, gezondheidszorg, vrije tijd, contactvaardigheden, arbeidszorg…

Centrum voor Arbeidszorg Oostkade

Via arbeidszorg wordt ingezet op arbeidsvaardigheden, als belangrijke factor van re-integratie in de maatschappij en versterking van identiteit. Het centrum bestaat uit een koffiehuis (De Kameleon), een sociaal restaurant (Het Slakkenhuisje) en een fietsenatelier.

MOBiL Team Meetjesland (Art. 107)

Op 1 januari 2013 werd het MOBiL Team Meetjesland (Art. 107) opgestart in samenwerking met Sint-Jan Eeklo, het Wit-Gele Kruis, de Christelijke Mutualiteit en de Bond Moyson. Het mobiel team heeft als doelstelling personen met psychiatrische problematiek in hun thuissituatie te ondersteunen.

Nieuws

Sint-Jan-Baptist wint Prijs voor Mensenrechten

P.C. Sint-Jan-Baptist in Zelzate heeft de jaarlijkse Prijs voor Mensenrechten gewonnen voor het Canine Assisted Therapy (CAT)-project. De prijs werd overhandigd door de Liga voor Mensenrechten.
16-12

Kris Peeters ontvangt kunstwerk van patiënten

PC Sint-Jan-Baptist had op 30 april 2014 bezoek van Minister-president Kris Peeters. Hij bezocht Encarga 2 om er een kunstwerk van patiënten in ontvangst te nemen.
05-05

Broeders van Liefde in de media (17/02/2016)

Regelmatig verschijnt in de pers nieuws over de Broeders van Liefde. Lees hieronder het overzicht van 17 februari 2016.
17-02

Broeders van Liefde in de media (18/02/2016)

Regelmatig verschijnt in de pers nieuws over de Broeders van Liefde. Lees hieronder het overzicht van 18 februari 2016.
18-02

Zorgcongres in P.C. Sint-Jan-Baptist

Op vrijdag 18 november vindt een zorgcongres plaats in het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate. Daarbij wordt gefocust op drie kruispunten: zorg en werken, zorg en wonen en zorg en cultuur beleven.
10-11

Contact

Suikerkaai
81
9060
Zelzate
route

Telefoonnummer

09 342 28 28

website
http://www.pcsintjanbaptist.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring