NL FR

GGZ Zelzate, Psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist

Start

creatief aandacht voor welzijn en veiligheid christelijke identiteit dynamisch ecologisch verantwoord doelgericht efficiënt Interactie met de omgeving begeesterde managers

P.C. Sint-Jan-Baptist

Het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist biedt gespecialiseerde behandeling en begeleiding in drie doelgroepen (verslavingszorg, ouderenpsychiatrie en forensische zorg) en in een psychiatrisch verzorgingstehuis. Christelijke waarden en normen zijn een belangrijke bron van inspiratie. Kwaliteitsvolle en patiëntveilige zorg staat voorop. Dat wil zeggen dat we samen willen werken aan herstel, het genezingsproces of (re-)integratieproces.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

 

Snuif de sfeer op in dit filmpje!

 

Wie zijn we

Over psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist

Het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist werd in 1864 door de Broeders van Liefde opgericht. Wij zijn een dynamisch regionaal psychiatrisch centrum gelegen in Zelzate. Vanuit professionaliteit en deskundigheid garanderen artsen en medewerkers behandeling, begeleiding, zingeving en zorg aan patiënten en bewoners in de doelgroepen verslavingszorg, forensische zorg, ouderenpsychiatrie en het psychiatrisch verzorgingstehuis.


Elke patiënt of bewoner proberen we een perspectief te bieden: zicht op een beter en zinvoller leven, en vooral op een eigen leven. Daarbij streven we ernaar om in vertrouwen en via gedeelde verantwoordelijkheden oplossingen te zoeken.


Ook onze medewerkers willen we perspectief bieden. Hun engagement, passie, expertise en deskundigheid zijn essentieel om kwalitatieve zorg te garanderen en te behouden. We investeren dan ook graag in mensen die out-of-the-box denken en verantwoordelijkheid nemen in welke job of opdracht dan ook.
Ons centrum telt 415 bedden, waarvan 196 PVT plaatsen. Samen met onze 560 medewerkers en 70-tal vrijwilligers werken we aan een vernieuwende en kwaliteitsvolle zorg. Sint-Jan-Baptist behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde.

Iedereen heeft een eigen bijzonder verhaal

Elke patiënt en bewoner die bij ons aankomt heeft een verleden. We vinden het essentieel om de unieke persoon te leren kennen en om als tijdelijke partners samen te werken aan het herstel. In deze samenwerking brengen wij zo veel mogelijk professionele deskundigheid in bovenop de ervaringsdeskundigheid van elke patiënt of bewoner. Daarom zijn we een plaats waar mensen zichzelf mogen zijn of zoeken. Partnership in het herstel en professionele deskundigheid vraagt voeling met de evolutie van de samenleving in het algemeen en de zorg en welzijn in het bijzonder.

Ons werk vergt innovatie en investeringen. Onze plaats is in de maatschappij en niet aan de rand. En die maatschappelijke rol willen wij ten volle opnemen. We vervullen onze taak vol overgave en liefde om zo dingen te realiseren waar zowel onze patiënten en bewoners, als onze medewerkers beter van worden. Daarom investeren we ook in mensen die verantwoordelijkheid willen opnemen voor anderen, in welke job of opdracht dan ook.

Onze doelgroep

Ons psychiatrisch ziekenhuis

De zorgvragers worden behandeld en begeleid in gespecialiseerde afdelingen en leefgroepen. Het centrum bestaat uit drie verschillende entiteiten: het Psychiatrisch Ziekenhuis (PZ), het Psychiatrisch Verzorgingstehuis (PVT) en samenwerkingsverbanden met andere vzw’s (het initiatief voor Beschut Wonen De Vlier en Centrum voor Arbeidszorg Oostkade). Op 1 januari 2013 werd het MOBiL Team Meetjesland (Art. 107) opgestart in samenwerking met Sint-Jan Eeklo, het Wit-Gele Kruis, de Christelijke Mutualiteit en de Bond Moyson. In ons ziekenhuis willen we een antwoord bieden op de zorgnoden van 3 doelgroepen in verschillende afdelingen (219 bedden en plaatsen).
 • forensische zorg
 • ouderenpsychiatrie
 • verslavingszorg
Een aangename leefomgeving en begeleiding zijn kernwoorden van het psychiatrisch verzorgingstehuis (196 plaatsen), voor bewoners met een langdurige of blijvende psychische / psychiatrische kwetsbaarheid, en voor bewoners met een verstandelijke beperking.

Het psychiatrisch ziekenhuis

Als psychiatrisch ziekenhuis staan wij in voor specifieke hulpverlening aan personen met uiteenlopende psychische problemen. Het ziekenhuis beschikt over 219 bedden en plaatsen, met volgende erkenning:

 •  50 A
 • 5 a-dag
 • 5 a-nacht
 • 102 T
 • 30 SP
 • 26 t-dag
 • 1 t-nacht

T: 102 bedden (waarvan 8 T-bedden ingezet voor art. 107 functie 2 en 5 T-bedden voor art. 107 functie 4 en 4 T-bedden ingezet als time-out bedden)
t-dag: 9 t-dag bedden werden per 01/01/2019 ingezet voor art. 107 functie 2
a-nacht: 4 a-nacht bedden werden per 01/01/2019 ingezet voor art. 107 functie 2.


De doelgroepen waarvoor binnen Sint-Jan-Baptist wordt geopteerd en de ‘vertaling' naar behandelafdelingen zijn weergegeven in het volgende overzicht:

Doelgroep

Afdeling

Korte beschrijving

Forensische zorg

 

 

 

Encarga 1
Encarga 2
Encarga 3
Ligarsa
Levanta
Amplia
Diga

Opname (Encarga 1), begeleiding en behandeling (Encarga 2 en 3) van mensen met een psychiatrische problematiek onder interneringsstatuut. De opname kan verder gezet worden in daghospitalisatie (Ligarsa).

Levanta biedt een gespecialiseerde behandeling voor geïnterneerde vrouwen met een high-risk en high-security profiel.
Amplia is een gesloten afdeling voor medium security geïnterneerde mannen en vrouwen met verstandelijke beperking volgens DSM-5 criteria.
Diga is een gesloten afdeling voor seksueel delinquente geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking.

 

   

Ouderenzorg

 

 

Hemera (open/gesloten en dag) 

 

 

 

‘Hemera’ staat voor opname van ouderen vanaf 60 jaar met een acute, functionele, organische, psychiatrische problematiek of een opflakkering van chronische psychiatrische problematiek. Hemera bestaat uit 3 units waar doorstroming mogelijk is.

Hemera gesloten: Staat in voor patiënten met dementie en gedragsstoornissen en patiënten met een functionele stoornis die een gesloten afdeling nodig hebben.

Hemera open: Staat in voor alle opnames van ouderen met een acute, functionele, organische, psychiatrische problematiek of een opflakkering van chronische psychiatrische problematiek.

Hemera dag: Staat in voor ambulante zorg na een opname op Hemera open.

Verslavingszorg

 

Vita

 

 

 
Vita Verslavingszorg wil zorg bieden aan volwassen (+18 jaar), gemotiveerde personen (er moet een veranderingsbereidheid aanwezig zijn) met problemen gerelateerd aan middelenmisbruik of -afhankelijkheid. Middelen staat voor alcohol, drugs, medicatie of een gecombineerd gebruik.

De setting is groepstherapeutisch gericht, met aandacht voor individuele begeleiding en familiewerking. De doelstelling van de behandeling is streven naar een alcohol/drug/medicatie-vrij leven met re-integratie in leef-woon en werksituatie.
 

 

Het psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)


Het psychiatrisch verzorgingstehuis heeft 196 plaatsen, met volgende erkenning:

 • • PVT-Uitdovend: 65
 • • PVT-Permanent: 71
 • • PVT Forensisch: 60

Hier worden bewoners begeleid die na een langdurig verblijf in het psychiatrisch ziekenhuis door hun specifieke, vaak blijvende maar gestabiliseerde problematiek verdere ondersteuning nodig hebben. Deze groep is opgedeeld in enerzijds bewoners met een mentale handicap (De Warande en het Anker) en anderzijds bewoners met een psychiatrische problematiek (Krekelmuyter en De Villa). PVT-bewoners met een interneringsstatuut kunnen terecht in Esperanza I en II.


De klemtoon van de begeleiding ligt op het behoud en het stimuleren van de mogelijkheden van de bewoners. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de bewoners. Het woonklimaat geniet veel aandacht en een aangename huiselijke sfeer is het streefdoel.


Samenwerking aanverwante vzw's en partners

Beschut Wonen De Vlier

De Vlier (www.devlier.be) begeleidt volwassen mannen en vrouwen (erkenning voor 75 bewoners) die omwille van psychiatrische en/of psychosociale problemen ondersteuning nodig hebben om zich zelfstandig te vestigen in de maatschappij. Ook het forensische zorgcircuit voorziet deze initiatieven (FIBW – plaats voor 20 bewoners).  Hierbij wordt hulp geboden, die tijdelijk of blijvend van aard kan zijn, in verscheidene huizen in Zelzate. Naast een blijvende aandacht voor de basisproblematiek van de bewoner zijn er diverse zorgactiviteiten zoals: dagbesteding, arbeidsbemiddeling, sociale administratie, budgetbeheer, gezondheidszorg, vrije tijd, contactvaardigheden, arbeidszorg…

Centrum voor Arbeidszorg Oostkade

Via arbeidszorg wordt ingezet op arbeidsvaardigheden, als belangrijke factor van re-integratie in de maatschappij en versterking van identiteit. Het centrum bestaat uit een koffiehuis (De Kameleon), een sociaal restaurant (Het Slakkenhuisje) en een fietsenatelier.


MOBiL Team Meetjesland (Art. 107)

Op 1 januari 2013 werd het MOBiL Team Meetjesland (Art. 107) opgestart in samenwerking met Sint-Jan Eeklo, het Wit-Gele Kruis, de Christelijke Mutualiteit en de Bond Moyson. Het mobiel team heeft als doelstelling personen met psychiatrische problematiek in hun thuissituatie te ondersteunen.

 

 

Contact

Suikerkaai
81
9060
Zelzate
route

PC Sint-Jan Baptist
Suikerkaai  81
9060 - Zelzate

Route:

Bijgevoegd document toont u met een beschrijving en een kaartje hoe u de voorziening bereikt.
Klik hier. 

Telefoonnummer:

09 342 28 28
Website
http://www.pcsintjanbaptist.be

website
http://www.pcsintjanbaptist.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring