NL FR

GGZ Tienen, Psychiatrische Kliniek Alexianen

Start

traditie verbondenheid verantwoordelijk zijn overleg gezondheid Expertise

Pk Alexianen Tienen

De kliniek is een middelgroot ziekenhuis dat over 5 behandelafdelingen beschikt en enerzijds tegemoet komt aan de noden in de regio als schakel in de algemeen psychosociale hulpverlening en anderzijds gespecialiseerde therapeutische programma's aanbiedt voor specifieke doelgroepen.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Een expertisecentrum

Mensen in psychische nood kunnen bij ons terecht voor professionele zorg. We willen een expertisecentrum zijn in het netwerk van de hulpverlening. Onze werking steunt op nieuwe inzichten en wetenschappelijke ontwikkelingen. Via resultaatsonderzoek meten we wat we doen en sturen we onze werking bij. We investeren in vorming van medewerkers, stagiairs en patiënten om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. Elke medewerker levert een belangrijke bijdrage en engageert zich voor de patiënt. Het beleid ondersteunt en bevordert de werking van elke afdeling. We bevorderen de verantwoordelijkheid en motivatie van de patiënt via ons therapeutisch handelen.

Open en transparant

 “We zullen ons verder inschakelen in netwerken en samenwerkingsverbanden.”

Inspraak en overleg met de patiënt en zijn sociale omgeving is een expliciete opdracht. We werken aan een open en transparante communicatie. Medewerkers worden aangemoedigd om op een kritische en constructieve wijze mee te denken. Kenmerkend is onze toegewijde zorg en vriendelijke omgang met elkaar en de patiënten. We organiseren regelmatig momenten van gemeenschapsvorming waar patiënten en personeelsleden welkom zijn. De gezondheid van onze patiënten en medewerkers is een streefdoel.

Zingeving en spiritualiteit

“We een gastvrij ziekenhuis met een familiaal karakter waar wederzijdse aanvaarding en respect belangrijk zijn.”

We voorzien een aangename, veilige en duurzame ziekenhuisomgeving. Een gezond financieel beleid staat borg voor een optimale ziekenhuiswerking. Vanuit de christelijke identiteit van onze organisatie moedigen we de dialoog aan over ieders persoonlijke zingeving en spiritualiteit. Naar de Alexiaanse traditie zijn we een gastvrij ziekenhuis met een familiaal karakter waar wederzijdse aanvaarding en respect belangrijk zijn.
 

Onze doelgroep

 

De psychiatrische kliniek Alexianen Tienen is een middelgroot ziekenhuis dat over 5 behandelafdelingen beschikt en een dubbele opdracht vervult. Enerzijds tegemoet komen aan de noden in de regio als schakel in de algemeen psychosociale hulpverlening. Anderzijds gespecialiseerde therapeutische programma's aanbieden voor specifieke doelgroepen. De kliniek staat open voor alle patiënten die op een of andere manier met psychiatrische problemen worden geconfronteerd. Om een aangepaste behandeling te kunnen verzekeren, is de kliniek onderverdeeld in een aantal afdelingen, met elk een gespecialiseerd team en aangepaste programma's:

 

AFDELING VERSLAVINGSZORG

richt zich op patiënten met een afhankelijkheidsprobleem (alcohol, medicatie, drugs). Na de crisisopvang kunnen zij er terecht in een van de vijf gespecialiseerde programma's van korte duur. De afdeling wordt geleid door dr. H. Peuskens en dr. E. Santens. De teamcoördinatoren zijn mevr. Leen Bouvin en mevr. Anneleen Giedts. Meer info op www.alexianentienen.be/terdennen.

 

AFDELING JEUGDPSYCHIATRIE

biedt observatie en behandeling voor kinderen, jongeren met psychosociale moeilijkheden en problematisch druggebruik. De afdeling wordt geleid door , dr. K. Volckaert en teamcoördinator dhr. Ivo Vanschooland. Meer info op www.pathwaystienen.be

 

AFDELING EETSTOORNISSEN

is een therapieafdeling voor adolescenten en jong volwassenen die zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van anorexia nervosa, boulimie, angsten, obsessies, zelfverwonding, depressie, traumaverleden, dissociatie, ... De afdeling wordt geleid door dr. K. Schoevaerts en teamcoördinator dhr. J. Smets. Meer info op www.alexianentienen.be/terberken.

 

AFDELING ALGEMENE PSYCHIATRIE

richt zich op de algemene psychiatrische hulpverlening in de regio. Mensen met psychose en aanverwante aandoeningen, stemmingsstoornissen, en acute psychologische/psychiatrische problemen kunnen er terecht. De afdeling wordt geleid door dr. P. Joostens, dr. A. Mierzejewska en dr. J. Van Roy en teamcoördinatoren mevr. Kristel Verheyden, mevr. Leen Romme en mevr. Ellen Vanherwegen. Meer info op www.alexianentienen.be/prisma.

 

AFDELING OUDERENPSYCHIATRIE

is een gerontopsychiatrische afdeling die gespecialiseerde hulpverlening biedt aan oudere patiënten met psychische zorgen (geheugenproblemen, psychische en psychosociale problemen…). De afdeling wordt geleid door dr. A. Haekens en teamcoördinator dhr. S. Kelchtermans. Meer info op www.alexianentienen.be/terlinden.

 

AFDELING PSYCHOTERAPEUTISCHE DEELTIJDBEHANDELING

biedt een deeltijds intensief programma aan in dag of avond/nacht voor volwassenen die op 1 of meerdere levensdomeinen uit evenwicht zijn geraakt. Het therapeutisch aanbod is voornamelijk groepsgericht, opgedeeld in gespecialiseerde miniteams. Multidisciplinaire, individuele begeleiding wordt aangeboden als extra ondersteuning. Deze afdeling bevindt zich in Leuven. Meer info op https://www.alexianentienen.be/department/team-psychosociaal-en-emotioneel-herstel


De afdelingen worden ondersteund door de paramedische diensten


• psychologische dienst
• ergotherapeutische dienst
• de dienst bewegingstherapie en kinesitherapie
• de sociale dienst

Het ziekenhuis beschikt over een polikliniek met medisch-technische diensten en internistische consultatie. De kliniek stelt ongeveer 356 mensen tewerk

 

 

Contact

contact
Liefdestraat
10
3300
Tienen
route

Telefoonnummer

016 80 75 11

website
http://www.alexianentienen.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring