NL FR

GGZ Lede, Psychiatrisch Centrum Ariadne

Start

ondersteunen en begeleiden helende omgeving gezonde en lerende organisatie Professionele geïnspireerde en integrale zorg

P.C. Ariadne

Het Psychiatrisch Centrum Ariadne te Lede is een regionaal psychiatrisch centrum met zowel diensten in de intra- als extramurale sector.

 Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

 

Missie Psychiatrisch Centrum Ariadne

Vanuit de christelijke inspiratie van onze stichters bieden we professionele geïnspireerde en integrale zorg. We vormen een authentieke leef- en werkgemeenschap waar respect,empathie, betrokkenheid, menswaardigheid en innovatie belangrijke dragende krachten zijn en waar de kwaliteit van leven groeit dankzij kwaliteitsvolle behandeling en begeleiding. 

We zorgen voor volwassenen en ouderen, met zowel acute als langdurige en complexe psychiatrische problematiek, ongeacht hun afkomst, geslacht, overtuiging of financiële draagkracht. We geven hierbij bijzondere aandacht aan kansarmen en minderbedeelden, mensen met bedreigde ontwikkelings-mogelijkheden of beperkte functioneringskansen en personen die maatschappelijk uit de boot dreigen te vallen.

Hiervoor creëren we een helende omgeving. We stellen de cliënt centraal en werken vanuit een holistische mensvisie. We verstrekken zorg op maat met het oog op het herstel van het psychische evenwicht of het draaglijk maken van psychische stoornissen voor cliënten en hun leefomgeving. 

We ondersteunen en begeleiden cliënten in de ontwikkeling en het verwerven van competenties die de basis kunnen vormen voor hun emancipatie en maatschappelijk geïntegreerd functioneren.

We doen maximaal beroep op de medeverantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid van de cliënt en zijn omgeving om zo gebruik te maken van de minst ingrijpende behandeling om ten aanzien van de vastgestelde problematiek het gewenste effect zo maximaal mogelijk te bereiken. 

In het kader van vermaatschappelijking werken we samen met andere actoren in de regio. We bouwen organisatieoverschrijdende en vraaggestuurde zorgprogramma’s door o.m. het creëren van zorgcircuits en netwerken zonder hierbij onze eigen identiteit te verliezen. 

Het centrum is een lerende organisatie. De geboden zorg is wetenschappelijk onderbouwd en voldoet aan de vereisten van doelmatigheid, doeltreffendheid en continuïteit. 

De teams zijn multidisciplinair samengesteld en kunnen rekenen op coachende leiders.

Binnen een leeftijdsbewust personeelsbeleid bieden we aan alle medewerkers kansen tot levenslang leren. Dit beleid steunt op samenwerking, collegialiteit en een gezonde work-life-balans.

 

 

 

 

 

 


 

 

Onze doelgroep


Om zorg op maat te verstrekken beschikt P.C. Zoete Nood Gods over ongeveer 400 gemotiveerde medewerkers.

Psychiatrisch Ziekenhuis

Het Psychiatrisch Ziekenhuis te Lede heeft een opnamecapaciteit van 185 erkende bedden en plaatsen en biedt een in de tijd beperkte opvang en behandeling aan volwassenen en ouderen met diverse zowel acute als chronische psychiatrische aandoeningen.
 

Psychiatrisch Verzorgingstehuis

Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis heeft vestigingsplaatsen te Lede en te Dendermonde. Het biedt langdurige zorg, residentiële opvang en begeleiding aan 102 chronisch psychiatrische patiënten met een gestabiliseerde stoornis.

Samenwerkingsverbanden

Uit een samenwerkingsverband tussen het Psychiatrisch Centrum en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-Oost-Vlaanderen is het initiatief Beschut Wonen VZW Reymeers ontstaan met 62 erkende plaatsen (individueel of groepswonen) gelokaliseerd in Aalst en Lede.
 

Contact

Reymeersstraat
13
a
9340
Lede
route

Telefoonnummer

053 76 21 11

website
http://www.pclede.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring