NL FR

GGZ Gent, Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain

Start

ethisch overleg verdieping spiritualiteit emancipatorisch personeelsbeleid participatief leiderschap Zorgzaam interdisciplinair samenwerken betrokken deskundig toegewijd integratie

P.C. Dr. Guislain

Het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain is een moderne zorgvoorziening waar, voor verscheiden psychiatrische problemen, gespecialiseerde behandelmilieus aangeboden worden.

 

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Een voorziening op mensenmaat

In het P.C. Dr. Guislain bieden we warme en deskundige zorg voor psychisch kwetsbare mensen. Dat doen we in de eerste plaats door te kijken naar de mens achter de patiënt.
Zo werken we aan ‘zorg op maat’: aangepast aan de behoefte en de persoonlijkheid van de mens in nood. Het levensverhaal en de eigen sterktes van de patiënt zijn het uitgangspunt voor een behandeltraject dat we samen met de patiënt en zijn omgeving vormgeven. 
Dat patiënten de regie over hun leven terug in handen nemen, daar streven we naar.

Alle info op www.guislain.be.

Aanmeldingen gebeuren via de dienst zorgvragen (09 216 33 90 of zorgvragen@fracarita.org).

 

Onze doelgroep

Wie kan bij in het P.C. Dr. Guislain terecht?


Jongvolwassenen (vanaf 16 jaar) en volwassenen met een psychotische kwetsbaarheid of psychotische klachten werken in drie residentiële zorgeenheden aan hun herstel. Een observatieopname is mogelijk om de diagnose te verduidelijken. Ook ambulante consultatie en nazorg zijn mogelijk.


Volwassenen die een ernstige psychiatrische crisis doormaken en nood hebben aan stabilisering, bieden wij gespecialiseerde zorg in een gesloten residentiële opnamesetting. Patiënten kunnen zowel op vrijwillige basis als onder gedwongen statuut worden opgenomen. Ook deze mensen helpen we om de regie van hun leven terug in handen te nemen.


Kinderen, jongvolwassenen en volwassenen met een verstandelijke beperking en psychische kwetsbaarheid kunnen terecht in verschillende leefgroepen, afhankelijk van hun leeftijd en specifieke hulpvraag. We vertrekken van hun sterke punten en groeikansen en bieden hen de behandeling en begeleiding die ze nodig hebben om hun geestelijke gezondheid te versterken.

Oudere mensen met een psychische kwetsbaarheid van zowel organische als functionele aard herstellen in een veilige, gesloten leefomgeving. In kortdurende zorg waarbij comfort belangrijk is, ligt de klemtoon op diagnose, behandeling en begeleiding. We zetten maximaal in op re-integratie in de maatschappij. Dagtherapie kan aansluiten na een residentiële opname.


Volwassenen met een alcohol- en/of medicatieafhankelijkheid volgen een behandeling op maat die gestoeld is op de principes van de milieutherapie en het ervaringsgericht leren. Een individueel traject is steeds ingebed in een groepsprogramma.


In het kader van voor- en nazorg werkt het P.C. Dr. Guislain intensief samen met mobiele en outreachende teams.


Meer info op www.guislain.be. Aanmeldingen gebeuren via de dienst zorgvragen (09 216 33 90 of zorgvragen@fracarita.org).

Contact

Francisco Ferrerlaan
88A
9000
Gent
route

Telefoonnummer

T: 09 216 33 11

F: 09 216 33 12

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring