NL FR

GGZ Boechout-Mortsel, Zorggroep Multiversum

Start

betrokkenheid Innovatie respect deskundigheid vertrouwen

Multiversum

Zorggroep Multiversum is ontstaan uit de fusie tussen twee psychiatrische centra: PC Broeders Alexianen in Boechout en PC Sint-Amedeus in Mortsel. Beiden spelen al meer dan 100 jaar een toonaangevende rol in de geestelijke gezondheidszorg in Antwerpen en besloten hun krachten te bundelen in een nieuwe organisatie met een nieuwe naam.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Historiek

In 1807 stichtte kanunnik Petrus Jozef Triest de Zusters en Broeders van Liefde die zich specialiseerden in de ‘krankzinnigenzorg’. De zusters namen de zorg voor de vrouwen op, de broeders zorgden voor de mannelijke patiënten.

In 1895 werd gestart met de bouw van een ‘gesticht voor behoeftige geesteszieken’ in Mortsel. Dit onder impuls van de toenmalige Generale Overste van de Broeders van Liefde, Vader Amedeus Stockman. Hij verleende zijn naam aan de nieuwe instelling, Sint-Amedeus. Op 10 mei 1940 werd het ziekenhuis getroffen door een zwaar bombardement. Na de heropbouw evolueerde de instelling tot het modern psychiatrisch centrum van vandaag.

De Broeders Alexianen, van wie de oorsprong terug gaat tot de 13e eeuw, waren in eerste instantie vrijwilligers die zich bekommerden om de armen van het Rijnland en de Zuidelijke Nederlanden. Later zetten ze zich ook in voor geesteszieken en noemden ze zich naar hun patroonheilige Sint-Alexius. In 1876 vestigden ze zich in Boechout en werd het psychiatrisch ziekenhuis stelselmatig uitgebouwd. Vanaf 1998 nam de vzw Provincialaat der Broeders van Liefde de uitbating over.

Fusie

Sindsdien vielen de beide voorzieningen onder dezelfde koepel en is er geleidelijk aan op diverse domeinen een nauwe samenwerking gegroeid. De fusie op 1 januari 2017 was een nieuwe, ingrijpende stap in de geschiedenis van beide centra.

Beide centra participeren actief in ‘artikel 107’-projecten in het kader van de hervorming binnen de geestelijke gezondheidszorg. Reden te meer om hun werk ing hierrond op elkaar af te stemmen.

Door een gemeenschappelijke strategie en oriëntatie uit te werken is Multiversum in staat om vanuit een ziekenhuiscontext modules van gespecialiseerde behandeling in diverse trajecten te ontwikkelen. Daarnaast wordt in de toekomst ook verder ingezet op de vermaatschappelijking van zorg. Het ziekenhuis wenst diverse mobiele behandelteams op te starten in de komende jaren.

Een erg belangrijke strategische keuze was om een specifieke werking rond adolescenten op te starten vanaf 

2 november 2016. Dit aanbod is specifiek voor adolescenten die door een psychische kwetsbaarheid ernstige moeilijkheden ervaren in deze transitiefase.

Samen zijn de beide centra nog beter in staat om hun kernopdracht ten volle te realiseren, nl. kwaliteitsvolle zorg bieden.

Naast de beide psychiatrische centra maken ook twee initiatieven beschut wonen deel uit van Zorggroep Multiversum, vzw De Vliering en vzw De Link, en vier psychiatrische verzorgingstehuizen.

 

 

 

Onze doelgroep

Psychiatrisch ziekenhuis campus Amedeus

Cluster algemene psychiatrie - Intro

Intro 1 - 2

Een open en een gesloten opname-afdeling voor crisisinterventie, diagnose, indicatiestelling.
Een kortdurende behandeling en herstelondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Cluster psychosezorg - Narrante

Narrante 1 – 2 – 3 – 4

Behandeling en herstelondersteuning voor mensen met een psychotische en psychosegerelateerde kwetsbaarheid.

Cluster adolescenten - mArquee

mArquee 1 – 2

Crisisinterventie
Diagnose, indicatiestelling
Behandeling en herstelondersteuning voor adolescenten (van 16 – 24 jaar) met een psychische kwetsbaarheid.

Cluster ouderen - Intermezzo

Intermezzo A – B

Diagnose, indicatiestelling, behandeling en herstelondersteuning voor ouderen (vanaf 60 à 65 jaar) met een psychische kwetsbaarheid.

Cluster verstandelijke beperking - Knoop

Knoop 1A – 1B  – 2A – GAUZZ 

Crisisinterventie, diagnose, indicatiestelling, behandeling en herstelondersteuning voor mensen met een verstandelijke beperking en een psychische kwetsbaarheid.
Het GAUZZ-project: voor mensen met een autismespectrumstoornis in combinatie met verstandelijke beperking en psychische kwetsbaarheid.

 

Psychiatrisch ziekenhuis campus Alexianen

Cluster persoonlijkheidsproblemen - deStudio

Vanuit een daghospitaal wordt voorzien in de behandeling en herstelondersteuning voor mensen met een persoonlijkheidsstoornis en bijkomende psychische kwetsbaarheid (angst, depressie, …).

Cluster verslaving en dubbeldiagnose - Cadenza

Cadenza 1 – 2 – 3A – 3B – 4A – 4B – 5A – 5B – 6A – 6B

Crisisinterventie, diagnose, indicatiestelling, behandeling en herstelondersteuning voor mensen met een verslaving en dubbeldiagnose.

 

Psychiatrisch verzorgingstehuis - Cluster Wonen

De Liereman, Oud-Turnhout

Wooneenheid De Lier           
Wooneenheid De Luit

De Wijngaard, Malle

Wooneenheid De Wingerd
Woooneenheid Bloesem

Den Heuvel, Boechout

Waesdonck, Mortsel

Wooneenheid De Lommerte
Wooneenheid De Gloed (Gloed 1 en Gloed 2)

 

Ambulant

Polikliniek Multiversum campus Amedeus
Polikliniek Multiversum campus Alexianen

Initiatieven Beschut Wonen

vzw De Link

Activering
            Beschut wonen
            Mobiel team

           vzw De Vliering

                        De Vlonder
                        ’t Karwei
                        Beschut wonen
                        Mobiel team 

Contact

contact
Provinciesteenweg
408
2530
Boechout-Mortsel
route

Multiversum

Campus PZ Amedeus 

Adres : Deurnestraat 252, 2640 Mortsel
Tel. 03/440 68 50
Fax: 03/440 73 42
 

Campus PZ Alexianen 

Adres : Provinciesteenweg 408, 2530 Boechout
Tel : 03/455 75 31
Fax:03/454 20 84
 
E-mail: info@multiversum.care
Website: www.multiversum.care
 
website
https://www.multiversum.care/
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring