NL FR

GGZ Bierbeek, Zorggroep Sint-Kamillus

Start

uitgedaagd zijn volledige zorg vrijheid in gebondenheid Professioneel en betrokken

Zorggroep Sint-Kamillus bestaat uit:

• een psychiatrisch ziekenhuis op twee campussen (campus Sint-Kamillus en campus Oudebaan).

• een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) voor bewoners met diverse ziektebeelden (campus Salvenbos) en voor bewoners met een statuut van geïnterneerde (campus Sint-Kamillus).

• een polikliniek op campus Sint-Kamillus.

Wie zijn we

We willen goede, professionele en trouwe zorg bieden aan mensen met ernstige en complexe psychische problemen. We vertrekken daarbij van de eigen mogelijkheden van de patiënt en werken aan het herstel van relaties. Naast het lichamelijke, psychische en het sociale besteden we ook aandacht aan zinbeleving.

UITGEDAAGD
Wij voelen ons als universitair psychiatrisch centrum uitgedaagd. Intern, om steeds betere zorg aan te bieden en dit wetenschappelijk te onderbouwen, en om innoverend te zijn in denken en handelen. Maar ook extern, om onze plaats en verantwoordelijkheden op te nemen in het netwerk van zorgverleners.

VRIJHEID IN GEBONDENHEID
Wij vinden vrijheid belangrijk:
• Patiënten en bewoners moeten mee kunnen beslissen over hun eigen behandeling en verzorging.
• Familie en omgeving mogen mee mogelijkheden aanbrengen en realiseren.
• Medewerkers kunnen hun talenten maximaal inzetten. Binnen deze vrijheid zijn samenwerken met elkaar en verantwoordelijkheid belangrijk. Ook in onze eigen werkomgeving gaan we zorgzaam met elkaar om.

GEÏNSPIREERDE PROFESSIONALITEIT
Om goede zorg te kunnen bieden, zijn inspiratie en motivatie onmisbaar. We laten ons inspireren door de christelijke boodschap en staan open voor ieders overtuiging.

 

Onze doelgroep

Zorggroep Sint-Kamillus bestaat uit:

· een psychiatrisch ziekenhuis op twee campussen (campus Sint-Kamillus en campus Oudebaan).

· een psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT) voor bewoners met diverse ziektebeelden (campus Salvenbos) en voor bewoners met een statuut van geïnterneerde (campus Sint-Kamillus).

· een polikliniek op campus Sint-Kamillus.

 

Zorggroep Sint-Kamillus beschikt over:

· 335 bedden voor behandeling en revalidatie

· 38 plaatsen voor dagbehandeling

· 17 bedden voor nachtbehandeling

· 62 bedden in het psychiatrisch verzorgingstehuis

· 60 bedden in het forensisch psychiatrisch verzorgingstehuis

· een poliklinische werking.

Het U.P.C. telt een 600-tal medewerkers.
 

Het Psychiatrisch Ziekenhuis

Hier behandelen we  4 doelgroepen:

·  Volwassenen met psychiatrische problemen ten gevolge van een verworven hersenletsel

·  Volwassenen met algemene psychiatrische problemen

·  Volwassenen met een mentale handicap en een psychiatrische stoornis

·  Geïnterneerden (medium risk) met een psychotische stoornis of een persoonlijkheidsstoornis


Het Psychiatrisch Verzorgingstehuis

Het is een woonvoorziening voor personen met een gestabiliseerde psychiatrische problemen. Naast het psychiatrisch verzorgingstehuis Salvenbos aan de Naamsesteenweg in Leuven zijn er op de campus Sint-Kamillus twee afdelingen voor bewoners met forensisch-psychiatrische problemen.


De Polikliniek

Een team van psychiaters en psychologen biedt ambulante psychiatrische en psychotherapeutische begeleiding aan.
 

Zorgvernieuwingsprojecten

Sint-Kamillus participeert in zorgvernieuwingsprojecten voor  verschillende doelgroepen, bv. voor personen met de ziekte van Huntington. Er is ook een outreachteam voor personen met een verstandelijke handicap en psychiatrische problemen, een mobiel team voor patiënten met een gerechtelijk statuut (geïnterneerden) en een outreachteam van OPM. 


 

Contact

Krijkelberg
1
3360
Bierbeek
route

Bijgevoegd document toont u met een beschrijving en een kaartje hoe u de voorziening bereikt.

 

Telefoonnummer

 algemeen nummer : 016 45 26 11

 

website
http://www.kamillus.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring