NL FR

BuLO Lummen, Basisschool De Blinker

Start

een gemeenschap waar iedereen zich goed voelt christelijke volwassenheid integratie fijnmenselijke omgang. een warme school elk kind is uniek

In BuLO De Blinker geven wij onderwijs op maat aan meisjes en jongens van 6 tot 13 jaar.

 

Wij zijn verbonden op onze campus aan een MFC en een secundaire school.

Wij kunnen van alle kinderen sterren maken door ze op hun eigen manier te laten schitteren!

Onze doelgroepen zijn:

· Type basisaanbod (T1/T8)

· Type 3

· Type 9

· GON ondersteuning in het gewoon onderwijs voor bovenstaande doelgroepen.

  Klik op 'wie zijn we' voor meer info

 

Wie zijn we

Het onderwijs en de ondersteuning in De Blinker zijn erop gericht kinderen kansen te geven om zo inclusief mogelijk te participeren aan de samenleving.

 
We leven belangrijke waarden voor, we geloven in de mogelijkheden van ieder kind en streven ernaar om het best mogelijke antwoord te geven op iedere individuele hulpvraag. We leren ieder kind omgaan met zijn sterke en minder sterke kanten.
 
Vanuit een onvoorwaardelijk respect voor ieder kind zorgen we voor een warme, inlevende aanwezigheid met aandacht voor relatie en mogelijkheden tot positieve binding. Zo bouwen we een vertrouwensrelatie uit. Dit doen we in een veilige en rustgevende omgeving met de nodige structuur en voorspelbaarheid.
 
Met veel geduld, een luisterend oor, empathie, creativiteit, humor, warmte en enthousiasme bieden we optimale leer- en ontwikkelingskansen op ieders niveau. We zoeken naar een goede mix van begripvol accepteren, waarderend steunen en controlerend sturen.
 
Leren omvat meer dan alleen het cognitieve. We hechten veel belang aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van ieder kind. Een kind dat zich goed voelt stelt zich ook open om bij te leren. Op deze manier geven we onze kinderen alle kansen om te leren, te ontwikkelen en hun talenten te benutten want ieder kind blinkt ergens in uit.
We streven naar een heldere en continue dialoog met ouders en betekenisvolle derden.
Een fijne samenwerking tussen leerlingen, leerkrachten en ouders  vormt immers de basis voor ons KWALITEITSONDERWIJS !       
 
Meer info vind u in de folder onderaan.
 
 

 

 

Onze doelgroep

Welkom jij.

Jij, helemaal jezelf.

Nieuw voor ons, onbekend.

Wij zijn blij dat jij er bent.

 

Een nieuwe ‘ster’ in onze school,

We willen je graag leren kennen.

We willen samen met jou

op weg gaan.

 

We wensen jou

veel vriendschap en vertrouwen,

eerlijke kansen, veiligheid,

hulp en steun indien nodig,

regelmatig een schouderklopje,…

 

We willen je laten ‘blinken’ op onze school.

Welkom, fijn dat je er bent!

 

Waarvoor staat onze kwaliteit ?

1.       Veilig en orthopedagogisch basisklimaat

-  Bij de overgang naar het buitengewoon onderwijs, hebben kinderen en hun ouders reeds een lange weg afgelegd. Een weg waarin men vaak geconfronteerd werd met moeilijkheden. Het kind functioneerde minder goed op zijn/haar vorige school. Ondanks de vele inspanningen van alle betrokken partijen om hier verandering in te brengen, leverde dit niet de gewenste resultaten op. Een schoolwijziging drong zich daardoor op. Kinderen en ouders dragen deze negatieve ervaringen met zich mee.

-  Binnen onze school accepteren we kinderen zoals ze zijn. De kinderen mogen en kunnen hun problematiek tonen zonder als persoon afgewezen te worden. De kinderen worden zo positief mogelijk benaderd en verwachtingen worden aangepast aan hun draagkracht. Door kinderen succes te laten ervaren en dit in de verf te zetten, beogen we het vertrouwen in zichzelf en in de andere te herstellen. Een vertrouwensrelatie is immers een noodzakelijke voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van het kind. Na een probleem, krijgen kinderen de kans om telkens weer te beginnen ‘met een propere lei.’ Enkel het gedrag wordt afgekeurd en nooit het kind zelf.

-  Binnen de school is het leefklimaat sterk gestructureerd. Deze externe structurering behoedt kinderen voor angst en onzekerheid ten gevolge van controleverlies en onvoorspelbaarheid. Houvast en rust zijn enerzijds vervat in onze schoolstructuur en –infrastructuur. Anderzijds zijn ze vervat in onze school- en klaswerking.

Schoolstructuur en –infrastructuur

​- Ruime en prikkelarme klaslokalen

​- Kleinschalige klassen (maximum  8 leerlingen per klas)

​- Beperkt aantal leerlingen op de speelplaats

​- Klein en vast leerkrachtenteam, zodat continuïteit in de begeleiding geboden kan worden

​- Rustplekjes op de speelplaats

​- Eenduidige afspraken

​- Op termijn streven we naar autonome zelfsturende teams die de verantwoordelijkheid  dragen voor een leerlingengroep (Flanders Synergy).

School- en klaswerking

Gebruik van dag- en weekschema’s om het schoolgebeuren voorspelbaar te maken

​- Het structureren van vrijetijdsmomenten (middag, speeltijd, uitstappen, …)

​- Het hanteren van een expliciete, concrete en visuele communicatiestijl zodat leerlingen steeds duidelijk is wat van hen verwacht wordt

​- Duidelijke begrenzing, leiding en consequent optreden door leerkrachten

​- Onze leerlingen type BA zitten samen met de leerlingen T3.

 

De kracht van deze keuze: (zie ook visietekst indeling van leerlingengroepen)
- Een heterogene groep geeft de leerkracht de mogelijkheid om op een natuurlijke manier met de verschillen in de groep om te gaan.
- Kinderen leven/leren samen van en met elkaar, zonder hierbij het individuele leertraject uit het ook te verliezen.
- Er worden extra kansen tot communicatie en ontmoeting gecreëerd.
- We trachten daarbij vrienden die mekaar duidelijk en positief motiveren niet uit elkaar te halen. Soms hebben kinderen echter een negatieve invloed op elkaar en veroorzaken ze teveel conflicten. Dan lijkt het ons beter om hen uit elkaar te halen en te laten herbronnen in een nieuwe groep.

De groepsindeling wordt zorgvuldig overwogen met leerkrachten, therapeuten en pedagogen. We streven naar een evenwichtige samenstelling om zo de individuele leerling zo maximaal mogelijk te begeleiden. Het sociaal emotioneel functioneren en het niveau voor Nederlands zijn uitgangscriteria. Uiteraard zijn er ook verschillen maar dat maakt het net zo boeiend: iedereen blinkt ergens in uit!

Om optimale leerkansen te creëren (zeker bij een heterogene groep) speelt de leerkrachtenstijl een belangrijke rol. We proberen een werkomgeving te creëren waarin individueel leren en collectief leren gestimuleerd wordt. Een diverse groep daagt een leerkracht uit om te differentiëren.
Leerkrachten die werken in groeperingsvormen (co-teaching) krijgen meer kansen om op maat van elk kind te werken. Er zijn meer mogelijkheden om gedifferentieerd te werken.

Onze leerkrachten zullen op regelmatige tijdstippen per 2 werken. Dit zullen ze op een gestructureerde en doelgerichte manier doen in een gelijkwaardige relatie. Ze dragen gedeelde verantwoordelijkheid voor het onderwijzen van een groep leerlingen in éénzelfde of in twee aanpalende ruimtes. Onze therapeuten worden hierbij ook nauw betrokken. 

·         Type basisaanbod: onderwijs voor kinderen op basis van hun concrete onderwijs- en ondersteuningsbehoeften.

·         Type 3: onderwijs voor kinderen met een emotionele en/of gedragsstoornis.

·         Type 9: onderwijs voor kinderen met een autismespectrumstoornis. Deze kinderen zitten in aparte autiklassen of geïntegreerd in het basisaanbod.

·         GON: voor bovenstaande doelgroepen bieden wij GON-ondersteuning aan in het gewoon onderwijs

Contact

contact
Sint-Ferdinandstraat
1
3560
Lummen
route

Telefoonnummer

013 53 06 10

website
www.deblinkerlummen.be
BijlageGrootte
folder_de_blinker_tab-e.pdf773.97 KB
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring