NL FR

BuBaO Sint-Lambrechts-Woluwe

Start

overleg kwaliteitsbewaking deskundigheid participeren goede omkadering groei mogelijkheden draagkracht

BuBaO K.I. Woluwe

BuBaO Koninklijk Instituut Woluwe biedt buitengewoon basisonderwijs aan kinderen met spraaktaalontwikkelingsstoornissen, kinderen met autismespectrumstoornissen en dove of slechthorende kinderen.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

 

 

 

Wie zijn we

Een duidelijke schoolvisie

  • We willen een duidelijke schoolvisie definiëren op verschillende aspecten van onze werking, vertrekkend vanuit een christelijk denkkader en de missie van de Broeders van Liefde. Die visie dient als vertrek- en eindpunt van de hele werking en wordt gehanteerd bij overleg, belangrijke discussies, beslissingen en evaluatiemomenten. Vanuit die visie wordt de algemene structuur en organisatie bepaald, geïmplementeerd en bewaakt.
  • We halen het beste uit het personeelskorps door hun te laten participeren in de ontwikkeling van de schoolvisie, door permanente bijsturing en vorming, door ze didactisch en inhoudelijk te coachen. We zorgen voor duidelijke taakomschrijvingen, stimuleren verantwoordelijkheid en deskundigheid, we houden respectvol rekening met ambities, draagkracht en complementariteit. We trachten de noden van het personeel tijdig en correct te interpreteren en hechten belang aan teambuilding.
  • De leerlingen zijn het centrum van de school. We geloven in hun (groei-) mogelijkheden binnen een onderwijssetting waar onderwijsdoelstellingen moeten gehaald worden, rekening houdend met individuele vragen door IHP’s uit te werken. Vanuit begrip en inzicht in hun functioneren en een efficiënt leerlingenvolgsysteem willen we komen tot de best mogelijke pedagogische aanpak. We hebben aandacht voor hun persoonlijk welzijn en stimuleren sociaal aanvaardbaar gedrag en maatschappelijke integratie.
  • We creëren een schoolklimaat waarin zorgzaam omgaan met elkaar kan groeien. Pastorale werking, vernieuwing en betrokkenheid op de maatschappij maken deel uit van de schoolcultuur en bevorderen bij leerlingen en personeel een authentiek gevoel van welbevinden waardoor iedereen graag naar school komt.
  • We maken werk van een georganiseerde, gestructureerde en efficiënte communicatie:intern, met ouders, met externe partners, public relations.
  • Met de beschikbare middelen dragen we zorg voor de veiligheid en voor een goede omkadering van de werking op materieel, administratief en financieel gebied. Iedereen deelt in de verantwoordelijkheid om hier zorg voor te dragen.
  • Voor de kwaliteitsbewaking zetten we structuren op aan de hand van kwaliteitsindicatoren

 

Leer ons kennen in dit filmpje!

 

Onze doelgroep

Waterval

De deuren van de watervalklassen en -leefgroepen staan open voor kleuters en lagere school kinderen die ernstige problemen hebben in de taalontwikkeling. Dit wil zeggen dat zij het erg moeilijk hebben om taal te vormen en/of te begrijpen, en dit al van op zeer jonge leeftijd. Al onze leerlingen worden op alle domeinen gestimuleerd, maar centraal staat steeds het welbevinden en de taalstimulering. Kinderen kunnen extra therapie krijgen, zoals logopedie, psychologische ondersteuning, ergotherapie en kinesitherapie. Van elk kind wordt in team de individuele evolutie van de leerlingen nauw opgevolgd en worden doelstellingen geformuleerd. Tussen de middag en na school is er een mogelijkheid om opgevangen te worden in onze Waterval leefgroepen. Eetmomenten en de speelmomenten bieden immers ideale leer- en oefenmomenten voor de kinderen!

Zeepbel

Binnen de doelgroep Zeepbel begeleiden we kleuters en kinderen met een stoornis binnen het autismespectrum. Binnen een autivriendelijke omgeving leren kinderen bij ons alles wat ze in het gewoon onderwijs ook leren én meer! We hebben specifieke aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen, voor communicatie, zelfredzaamheid en maatschappelijke redzaamheid en vrijetijdsbesteding.

Schelp

Binnen de doelgroep Schelp begeleiden we dove en slechthorende kleuters en kinderen. Zij kunnen er hun leergierigheid tevreden stellen in de klas en zich uitleven in de leefgroep (maar ook andersom!). We hebben specifieke aandacht voor het (leren) horen en praten in het Nederlands én in de Vlaamse Gebarentaal. Welbevinden en communicatie staan bij ons voorop en Dovencultuur vindt je als een rode draad terug in onze werking.

Contact

contact
Georges Henrilaan
278
1200
Sint-Lambrechts-Woluwe (Brussel)
route

Telefoonnummer

02 739 43 02 

website
www.kiwoluwe.org
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring