NL FR

BuBaO Roeselare, Sint-Idesbald

Start

zich thuis voelen een hart voor kinderen groeikansen werken op maat

BuBaO Sint-Idesbald

Onze school richt zich op kinderen type basisaanbod, type 3 (gedrags- en emotionele stoornissen) en type 9 (autismespectrumstoornissen). Daarnaast is er ook GON-begeleiding.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Een hart voor kinderen

Wij willen een school zijn met een werking op maat van de kinderen. We willen elk kind zijn mogelijkheden laten ontdekken en het leren omgaan met zijn moeilijkheden. We willen een school zijn waar iedereen zich thuis voelt en alle ruimte krijgt om zich te ontplooien. Kortom, we willen een school zijn met een hart voor kinderen. Omdat we geloven in de groeikansen van mensen.Onze school heeft een team van gemotiveerde mensen klaar staan om uw kind optimaal te begeleiden. We sleutelen telkens aan de persoonlijkheid van het kind en brengen hen kennis en vaardigheden bij volgens de ontwikkelingsdoelen van elk type.

Onze doelgroep

Kleuter en lager onderwijs op maat van elk kind.

Kleuteraanbod: 

 • Type 3: voor kinderen met een emotionele of gedragsstoornis die geen verstandelijke beperking (type 2) hebben. Kinderen met een emotionele of gedragsstoornis zijn kinderen bij wie op basis van gespecialiseerde, door een multidisciplinair team aangeleverde diagnostiek, met inbegrip van psychiatrisch onderzoek, een van de volgende problematieken wordt vastgesteld:

     •een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit;

     •een oppositioneel-opstandige gedragsstoornis;

     •de gedragsstoornis in enge zin, ‘conduct disorder’;

     •een angst- en stemmingsstoornis;

     •een hechtingsstoornis.

  Werken aan een positief zelfbeeld, sociale vaardigheden, kritische zelfevaluatie en leren omgaan met emoties vormen hier de belangrijkste ingrediënten van het vormingsaanbod.

 • Type 9: voor kinderen met ASS

Aanbod lager onderwijs:

 • Type basisaanbod: vDit type is voor kinderen voor wie de onderwijsbehoeften dermate zijn en voor wie al tijdens het gewoon kleuter-  of lager onderwijs aantoonbaar blijkt dat de aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen ofwel disproportioneel, ofwel onvoldoende zijn om de leerling binnen het gemeenschappelijk curriculum te kunnen blijven meenemen in een school voor gewoon onderwijs. Na 2 schooljaren moet er een evaluatie komen en indien mogelijk gaat de leerling terug naar het gewoon onderwijs.
 • Type 9:  voor kinderen met ASS.

GON:

 • Type basisaanbod, type 3 en type 9 (zowel terugkeer- als rechtstreekse GON).

Externaat - Semi-internaat - Internaat

 • De kinderen kunnen ondersteund worden met opvang in het internaat of semi-internaat. Ze kunnen ook als extern worden ingeschreven.

Contact

De Zilten
52
8800
Roeselare
route

Telefoonnummer

051 26 43 15

© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring