NL FR

BaO Zelzate, Vrije Basisschool Sint-Laurens Zelzate-West

Start

eerlijke inzet maximale ontplooiing christelijke zingeving en beleving engagement. hechte school- en klasgemeenschap kwaliteitsonderwijs

Sint-Laurens, Zelzate-West

De basisschool Sint-Laurens Zelzate-West heeft zowel een kleuter- als een lagere afdeling. De kleuterafdeling bestaat uit een peuterklas, een eerste, tweede en derde kleuterklas. De lagere afdeling biedt onderwijs aan van het eerste tot het zesde leerjaar.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Zorg voor kwaliteitsonderwijs

In onze school geven we aan uw kind degelijk onderwijs en streven we naar een goede opvoeding. Gans het schoolteam helpt uw kind opgroeien tot christelijke volwassene met zin voor waarden en met bereidheid tot eerlijke inzet en engagement. We bieden zorg voor kwaliteitsonderwijs; maximale ontplooiing aan elk kind. We hebben en vragen respect voor en aanvaarding van elk kind, met extra zorg voor de kansarmen.

 “We zijn een hechte school- en klasgemeenschap.“

We hebben aandacht voor christelijke zingeving en beleving. We zijn een dynamische school met degelijke structuren en aandacht voor deskundigheid. We zijn een hechte school- en klasgemeenschap, geïntegreerd in de parochiegemeenschap.

Aanbod en aanpak

 • Eigentijds kwaliteitsvol onderwijs vanaf 2,5 jaar tot 12 jaar.
 • Een christelijk geïnspireerd opvoedingsproject.
 • Een schooleigen opvoedingsplan en rapport.
 • Klasoverschrijdende projectwerking en creanamiddagen.
 • Zwem- en gymlessen door leerkrachten bewegingsopvoeding.
 • Voortdurende aandacht voor leren leren, sociale vaardigheden, actualiteit, gezonde voeding, verkeersveiligheid en milieu.
 • Meerdere sportdagen, schoolreis, culturele- en leeruitstappen. Onderwijs op maat van elk kind
 • Binnenklasdifferentiatie, contract- en hoekenwerk in elke klas.
 • Gelijke onderwijskansen voor iedereen.
 • Individuele begeleiding door zorgleerkrachten.
 • Opvolging en overleg met de zorgcoördinator.

Schoolloopbaan

 • Pedagogisch-didactische en medische ondersteuning door CLB en eigen begeleidingsdienst.
 • Een kindvolgsysteem met oog voor de totale ontwikkeling.
 • Een soepele en begeleide doorstroming kleuter – lager en lager – secundair onderwijs

Accommodatie

 • Kindvriendelijke lokalen
 • Toffe speeltuin met zandbak en speelweide
 • Warme binnenspeelplaats voor jongste kleuters tijdens koude dagen.
 • Een goed uitgeruste gymzaal en aangepast kleutermateriaal.
 • Voldoende ruimte voor sport en spel.
 • Recente methodes en handboeken.
 • ICT-aanbod en internet voor alle kinderen in elke klas en in een computerklas.

Betrokkenheid

 • Gerichte ouderwerking via contacten, oudercomité,…
 • Zwem- lees- en creamama’s of papa’s
 • Voortdurende duidelijke communicatie en info

Onze doelgroep

Kleuter en lager

e basisschool Sint-Laurens Zelzate-West heeft zowel een kleuter- als een lagere afdeling. De kleuterafdeling bestaat uit een peuterklas en een eerste, tweede en derde kleuterklassen. De lagere afdeling biedt onderwijs aan van het eerste tot het zesde leerjaar. Kleuters, 1ste en 2de leerjaar zijn gehuisvest op de vestiging van de Assenedesteenweg 115. Leerlingen van het 3de t.e.m. het 6de leerjaar vertoeven een 200 meter verder op de vestiging van de Koningin Astridlaan 10.
 

 

Contact

Assenedesteenweg
115
9060
Zelzate
route

Telefoonnummer

09 344 00 32

website
http://www.slzw.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring