NL FR

BaO Lierde, Basisschool

Start

landelijk katholiek innovatie en vorming. opvoeding participatie van ouders samenhorigheid een optimale leer- en werksfeer inspirerend openheid laagdrempeligheid parochiaal geïntegreerd eigentijds

Basisschool De Kei

De basisschool De Kei in Lierde heeft zowel een kleuter- als een lagere afdeling. De kleuterafdeling bestaat uit een peuterklas, een eerste, tweede en derde kleuterklas. De lagere afdeling biedt onderwijs aan van het eerste tot het zesde leerjaar.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Katholiek, eigentijds en inspirerend

Centraal in onze school staat het kind dat als een grijze kei zijn of haar ontwikkelingsperiode begint op school en in de loop der jaren een unieke kleurrijke persoonlijkheid kan ontwikkelen. De naam ‘Kei’ staat voor katholiek, eigentijds en inspirerend. Wij willen dan ook in de brede zin van het woord een landelijke, katholieke school zijn waar de aanvaarding van, de zorg en het respect voor ieder kind en voor elkaar belangrijk zijn. Waar de nodige kwaliteit van onderwijs wordt aangeboden op een eigentijdse manier in een eigentijds kader, gericht naar elk kind met speciale aandacht voor de kansarme.

Zich thuis voelen

“We willen eigentijds onderwijs bieden, afgestemd op de wereld van vandaag, en uitgaand van het kind en zijn omgeving.”

We willen een school zijn waar kinderen worden uitgedaagd om tot aan de grens van hun mogelijkheden te gaan. We staan voor laagdrempligheid zodat elke participant zich thuis voelt en er zo een optimale leer- en werksfeer ontstaat. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is uiterst belangrijk. Naast het respecteren van normen en waarden hebben openheid en opvoeding een belangrijke rol (hoofd, handen en hart).

Onze doelgroep

Kleuter en lager

De basisschool De Kei in Lierde heeft zowel een kleuter- als een lagere afdeling. De kleuterafdeling bestaat uit een peuterklas, een eerste, tweede en derde kleuterklas. De lagere afdeling biedt onderwijs aan van het eerste tot het zesde leerjaar.

Contact

9570
Lierde
route

Telefoonnummer

055 42 22 29

website
http://basisschooldekei.be/
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring