NL FR

BaO Gent, Vrije Basisschool Sint-Paulus De Deynestraat

Start

Tablets Competenties innovatief Meervoudige Intelligentie Muzisch Yoga Zorg voor elk kind Talentontwikking creatief Sociaal kleinschalig Taalbeleid groene long in de stad

Sint-Paulus, De Deynestraat

De Sint-Paulusbasisschool heeft in de wijk Nieuw-Gent twee vestigingen. Op beide vestigingen wordt kleuter- en lager onderwijs verschaft. De hoofdschool (kleuter- en lager) in de E.De Deynestraat kan uitpakken met een prachtige, groene omgeving en vele, ruime speelterreinen. Na de lagere school kunnen de kinderen verder doorstromen naar de middelbare afdeling in hetzelfde gebouw in de E.De Deynestraat.

Klik op 'wie zijn we' voor meer info

Wie zijn we

Spelen, leren leven

Het opvoedingsproject van de school luidt ‘Spelen, leren, leven’. De school toont hiermee aan dat ze staat voor totaalonderwijs en dat ze oog heeft voor de ontwikkeling van hoofd, hart en handen bij haar leerlingen. Opvoeden betekent immers veel meer dan kennisoverdracht. De school besteedt naast het leren zeer veel aandacht aan de algemene opvoeding en wil haar leerlingen leren openstaan voor algemeen humanitaire waarden als verdraagzaamheid, eerlijkheid, sociale betrokkenheid, … Daarom wordt iedere maand bijzondere aandacht gehecht en door alle leerlingen gewerkt rond één welbepaald puntje van het opvoedingsproject.

Een gezellige school

-
“Een school waar kinderen zich thuisvoelen en naar hartelust kunnen sporten !”

De muzische en artistieke vorming komt  ruim aan bod. Niet alleen tijdens de lessen muzikale en beeldende opvoeding, maar ook tijdens musicals, spektakels, crea-namiddagen, … die voor en met de leerlingen georganiseerd worden. De school wil een hechte band creëren met alle participanten en nodigt ouders regelmatig uit op info-avonden, oudercontacten, schoolfeesten, recepties, mosselsouper, kaas- en wijnavond of één of andere sportontmoeting. Ze wil een open school zijn en communiceert met de ouders via o.a. ‘Het Babbeltje’, een eigen schoolkrantje. Op ict-gebied staat de school ver voor ! Er is een ruim ingerichte computerklas en vanaf de kleuterklassen komen de kinderen in aanraking met nieuwe media! In de zesde klas hebben de leerlingen hun eigen website ontworpen. Na de lagere school kunnen de kinderen verder doorstromen naar de middelbare afdeling in hetzelfde gebouw in de E.De Deynestraat.

 “Opvoeden betekent veel meer dan kennisoverdracht.”

Sint-Paulus streeft ernaar een gezellige school te zijn waar iedereen zich thuisvoelt en op een speelse manier een mooie opvoeding meekrijgt. In de naschoolse studie worden de leerlingen door de eigen leerkracht begeleid en bijgewerkt. Op regelmatige tijdstippen krijgen de leerlingen een leer- en opvoedingsrapport mee. De resultaten ervan worden enkele keren per jaar met de ouders besproken. Na de lagere school kunnen de kinderen verder doorstromen naar de middelbare afdeling in hetzelfde gebouw in de E.De Deynestraat.


 

Onze doelgroep

Een prachtige groene omgeving

De Sint-Paulusbasisschool heeft in de wijk Nieuw-Gent twee vestigingen. Op beide vestigingen wordt kleuter- en lager onderwijs verschaft aan jongens en meisjes en is er opvang van ‘s morgens 7 tot ‘s avonds 18.00 uur. De hoofdschool in de E.De Deynestraat kan uitpakken met een prachtige, groene omgeving en vele, ruime speelterreinen. Rerum Novarumplein is een gezellige kleinschalige wijkschool waar iedereen iedereen kent. Schoolmomenten en verbondenheid zorgen dat dit een hartelijke leefschool is waar elk kind zich thuisvoelt. De verschillende nationaliteiten zorgen voor een bijzondere insteek. Het leerkrachtenteam werkt gemotiveerd aan gelijke kansen voor elk kind, elk vanuit zijn of haar talent.

Contact

Gent
route

Telefoonnummer

09 222 11 68

website
http://www.sint-paulusnieuwgent.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring