NL FR

Vrije Basisschool Mariavreugde

Start

geloof zorg hart respect hoofd groei handen samen

Wie zijn we

Wie zijn we

Als katholieke dialoogschool inspireert de droom van het Rijk Gods ons om aandacht te hebben voor alle leerlingen en leerkrachten. We creëren bewust openheid naar de verschillende andere levensvisies en levenshoudingen. Door aandacht te hebben en open te staan voor het goede in onszelf, de andere en God zetten we de deuren open naar een samenleving waar iedereen zich geborgen, verbonden en veilig voelt. 

Respectvol omgaan met alle kinderen en volwassenen is een basishouding en zo kan iedereen zichzelf zijn. We tonen in al ons gedrag dat we respectvol omgaan met onze omgeving: de natuur, gebouwen en straten, materialen…

We vertrekken vanuit het kunnen van elk kind zodat het kan groeien naar een uniek individu. We geven alle kinderen kansen om hun talenten ten volle te ontplooien. We stimuleren onze kinderen om het eigen leerproces in handen te nemen en bij te sturen. Kinderen mogen zijn, voelen en doen! We geven hen kansen om voldoende te experimenteren en de omgeving te exploreren. Via doelgericht werken hebben we oog voor het proces en het product van hun ontwikkeling en leren. We laten kinderen ontdekken dat zien, handelen en graag zien nodig zijn om zinvol te leven.

We investeren in de ontwikkeling van verschillende competenties die kinderen nodig hebben om efficiënt en goed te kunnen functioneren in de hen omringende wereld nu en in de toekomst.

Via een krachtige leeromgeving zorgen we dat elk kind kansen krijgt. We zorgen dat iedereen zich veilig kan voelen op onze school. We werken aan een positieve klassfeer, staan open voor iedereen, leren samenwerken, zorgen voor geborgenheid. We stemmen onze aanpak af op het unieke in elk kind, hun talenten, ontwikkeling en de specifieke onderwijsbehoeften. We investeren in een goede samenwerking en overleg. Een open communicatie waarbij iedereen (kind – ouders – leerkrachten en andere betrokkenen) als gelijkwaardige partner betrokken wordt, is belangrijk om een warme, sociale school te vormen. We geloven dat alles goed komt wanneer we er samen voor gaan.

Onze doelgroep

Doelgroep

Bij Mariavreugd zijn klassen voor peuters, kleuters en oudere kinderen tot het 6de leerjaar aanwezig. 

Contact

Vinkeslagstraat
2
9032
Wondelgem
website
https://www.mariavreugde.be/
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring