NL FR

Vrije Basisschool Don Bosco Baarle

Start

zich thuis voelen gedreven instituut basisschool boeiende wereld gewoon onderwijs groot hart

Wie zijn we

Wie zijn we 

Onze school wil een school zijn met een warm hart voor de kinderen, waar iedereen zich thuis mag voelen, waar iedereen zich geborgen mag weten, waar kinderen leren met de hulp van gedreven leraren en zorgvuldig gekozen leermiddelen.

Het schoolteam zet zich ten volle in voor de opvoeding en onderwijs, zodat de kinderen bij ons mooie schooljaren doormaken. Het gegeven onderwijs is een christelijk geïnspireerde, eigentijdse opvoeding.

Onze visie 

Het DON BOSCO INSTITUUT wil, zowel inhoudelijk als didactisch, kwalitatief hoogstaand onderwijs aanbieden. Het wil de leerlingen - hoe verscheiden ook hun achtergrond – vertrouwd maken met de christelijke spiritualiteit. Dat is een levensweg in navolging van Jezus. Deze navolging garandeert eerbied voor de medemens, voor de persoonlijke gewetensvorming en voor fundamentele vrijheid. Het instituut wil eigentijds zijn, renoverend, inspirerend, creatief. Het wil tevens kritisch staan tegenover alle cultuurtendensen die - ofschoon eigentijds – kortzichtig zijn en een authentieke christelijke spiritualiteit onmogelijk maken.

Onze doelgroep

Onze doelgroep 

In onze school kunnen kinderen terecht vanaf 2 jaar en 6 maanden (toegelaten volgens de richtlijnen van het ministerie van onderwijs) tot en met kinderen van het zesde leerjaar. Wij richten onderwijs in voor alle kleuterleeftijden en alle leerjaren van de lagere school (hoofdafdeling)

Contact

Kloosterstraat
6C
9031
Drongen
website
http://donboscobaarle.blogspot.com/
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring