NL FR

Vrije Basisschool De Vuurtoren

Vrij gesubsidieerde school met gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs.

Start

De Vuurtoren ontspanning gewoon onderwijs zingeving spel Diversiteit actief en inspirerend creativiteit

Wie zijn we

Wie zijn we

De Vuurtoren is een vrij gesubsidieerde school met gewoon kleuteronderwijs en lager onderwijs. In onze school streven wij naar een degelijk en samenhangend onderwijskundig aanbod dat gericht is op de ontwikkeling van ieder kind om als mens sterk in het leven te staan.

Door de kinderen te stimuleren zich te ontwikkelen en zelfstandig te zijn, leren ze een beeld vormen van zichzelf, de anderen en de wereld.
Dit helpt de kinderen om te gaan met hun mogelijkheden en beperkingen.

Zichzelf ontwikkelen, zelfstandig worden en echt “leren”, is echter alleen mogelijk in een aangename omgeving. Wij werken dan ook voortdurend aan een klimaat waar kinderen zich thuis voelen. De kinderen kunnen op verschillende manieren hun wensen, ideeën en zorgen kwijt bv. in de brievenbus van Toeka en tijdens de leerlingenraad.
Er zijn zeer veel mogelijkheden voor spel en ontspanning, zoals een kindvriendelijke speelplaats, aangepaste en veilige speeltuigen, speelkoffers, een groene speeltuin…

Het is onze bedoeling de kinderen zo veel mogelijk “bruikbare” kennis, vaardigheden en attitudes bij te brengen die ze nu én later kunnen aanwenden. Onze lessen en activiteiten helpen de totale persoon van elk kind te vormen en belichten de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals taal, cijfers, feiten, techniek, verleden, heden, zingeving, creativiteit...

Onze doelgroep

Onze doelgroep 

De Vuurtoren is een actieve en inspirerende basisschool in het centrum Drongen. Alle kinderen vanaf 2,5 jaar zijn bij ons welkom! De Vuurtoren heeft een kleuterschool en een lagere school voor kleuters en oudere kinderen tot het 6de leerjaar.

Contact

Oude Abdijstraat
11
9031
Drongen
website
http://vuurtorendrongenalgemeen.blogspot.com/
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring