NL FR

O.C. Cirkant

Start

een mensgerichte en innoverende organisatie teamgericht inclusief werken positieve beeldvorming van de doelgroep Eigenheid en waardigheid van elke gebruiker

O.C. Cirkant

O.C. Cirkant is vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) en voorziet in een Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM) voor een 130-tal volwassenen met een matig, ernstig of diep verstandelijke, al of niet meervoudige beperking.
 
Het aanbod bestaat uit intensieve woonondersteuning en dagondersteuning. Sinds 2011 biedt O.C. Cirkant ook rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH).
 
Klik op 'wie zijn we' voor meer info

 

 

 

 

Wie zijn we

Eigenheid en gelijkwaardigheid

De eigenheid van de cliënt staat centraal: hij / zij mag zijn wie hij / zij is. We handelen vanuit respect en vertrekken vanuit de gelijkwaardigheid.

 
We nemen elke zorgvraag ernstig en streven naar zorg op maat binnen de mogelijkheden van de organisatie. We vertrekken vanuit de totale persoon met zijn noden en wensen en niet enkel vanuit de beperking.  We werken professioneel en vanuit een christelijke inspiratie met als doel kwaliteit van leven voor de cliënten.
 
We voeren onze opdracht uit in nauwe samenwerking met de ouders en het sociaal netwerk. We delen de zorg.

Mensgericht en vernieuwend

Iedere medewerker is vanuit de eigen functie belangrijk en telt mee in het geheel van de voorziening. Samen streven we een gezamenlijk doel na: kwaliteitsvolle zorg. We verwachten van medewerkers dat ze hun verantwoordelijkheid opnemen en resultaats– en kwaliteitsgericht werken. Om dit te bereiken bieden we kansen om competenties en talenten te ontwikkelen. Vanuit een teamgerichte visie verwachten we dat medewerkers respectvol met elkaar omgaan.
 
We bouwen aan een mensgerichte en vernieuwende organisatie, betrokken naar de ruimere samenleving. We maken deel uit van de koepel van de Broeders van Liefde en werken samen met gelijkaardige voorzieningen en verenigingen.

Maak kennis met ons in dit filmpje

Onze doelgroep

 
Het aanbod van O.C. Cirkant richt zich tot volwassenen met een matig, ernstig of diep verstandelijke, al of niet meervoudige beperking en is prioritair voor wie woont in West-Vlaanderen.

Contact

contact
Aartrijksestraat
77
8211
Aartrijke
route

Telefoonnummer

050 20 90 32

E-mailadres

info.occirkant@fracarita.org

website
www.occirkant.be
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring