NL FR

De kloostergemeenschappen

De Broeders van Liefde wonen in kleine leefgemeenschappen en proberen hun spiritualiteit te beleven in onderlinge liefde en in liefde voor God en voor hun medemens.

De meeste van een 30-tal kloosters zijn verbonden aan een school, een psychiatrisch of orthopedagogisch centrum of een ander initiatief. De broeders hebben daar veelal een taak als verantwoordelijke, medewerker of vrijwilliger.

Wie meer informatie wil over de Broeders van Liefde kan steeds terecht in één van deze gemeenschappen.

Klik hier voor een volledige adreslijst van de kloosters.

Bidden en werken

De Stichter, Vader Triest zei: 'Verricht uw liefdewerken altijd met de geest van geloof, de blik op God gevestigd. Geef u, vergeet u in alle edelmoedigheid. En zijt gij moe en leeg gegeven, ga dan bij de Heer, klop aan bij uw enige Meester.'

In de leefregel van de Broeders staat: 'Je gebed als Broeder van Liefde krijgt een bijzonder accent. De nood aan bevrijding uit de vertekende wereld breng je voor God. Je bidt met de zorgen van zoveel mensen die in een pijnlijke situatie leven. Dikwijls ook voor hen die met je zijn en niet kunnen bidden. Je gebed en je apostolaat zijn niet te scheiden.'

Hoe goed is het als broeders samen te zijn...

Een jonge broeder getuigt: 'Zich gedragen weten door de groep, op verhaal kunnen komen, samen mogen bidden en samen feestvieren... dat is God echt aanwezig weten in die kleine gemeenschap waarvan ik deel mag uitmaken. Er de moed ontvangen om ons aan de armen te geven en ernaar verlangen als naar een oase van rust: dat is onze gemeenschap van broeders.'

God wenst dat je voor Hem veel ruimte maakt in je hart

Bij Johannes (1 Joh. 4, 8-10) lezen we: 'Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad en zijn Zoon gezonden als zoenoffer voor onze zonden.' Door de geloften om arm, zuiver en gehoorzaam te leven, komt er heel veel ruimte in het hart om Hem alleen lief te hebben en dóór Hem allen die op onze weg passeren. Voor Hem en hen mogen de broeders Broeder van Liefde zijn!

Informatie voor België bij:

Br. Veron Raes
Stropstraat 119
9000 Gent
tel. 09 221 45 45
fax 09 221 98 89

Br. Henri Fransen (voor Wallonië)
Rue de Jambes 59
5100 Dave
tel. 081 30 61 10


© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring