NL FR

publicaties

De Broeders van Liefde geven tal van publicaties uit. Voor de medewerkers is er Dichtbij, het personeelsmagazine. Daarnaast is er ook Psychiatrie en Verpleging, een gespecialiseerd tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, Emmaüs, Helpende Handen en Deus Caritas Est. Jaarlijks geeft de organisatie ook een jaarbrochure uit.

Ook kunstboeken, gebedenboeken en werken over de geschiedenis van de psychiatrie of over de Broeders van Liefde zelf, vonden al hun weg naar het publiek. Je kan ze bestellen via de dienst communicatie Brothers of Charity ('publicaties'). In het archief kan de amateur- of  professionele historicus zijn gading vinden. 

Dichtbij

Dichtbij wordt verspreid over de 12.050 Vlaamse personeelsleden van de Broeders van Liefde in de geestelijke gezondheidszorg, de gehandicaptenzorg, ouderenzorg, sociale economie, verslavingszorg, buitengewoon onderwijs en het onderwijs. Dichtbij is een magazine van en voor de medewerker. Dat sluit niet uit dat beleidsbeslissingen gekaderd kunnen worden, maar dat moet gebeuren vanuit het perspectief van de medewerkers. Dichtbij moet informeren (de medewerker moet er iets uit leren), moet de medewerker een goed gevoel geven, moet de medewerker doen ontspannen (feelgood). Dichtbij combineert herkenbaarheid met vernieuwing, maakt ruimte voor dingen die niet rechtstreeks met het werk verband houden, werkt grote thema’s uit, … MAAR we willen geen magazine van dertien in een dozijn. We willen de identiteit van de Broeders van Liefde niet verliezen. Dichtbij is een medium om een gevoel van samenhorigheid te versterken: het samen verenigd zijn rondom hetzelfde doel, de gemeenschappelijke inzet voor jong en oud. Niet: “zij daar”, maar “wij samen”. Het tijdschrift is er om de dialoog onder de personeelsleden te bevorderen.

Dichtbij verschijnt vijfmaal per jaar. Je kan je abonneren door 7,5 euro over te schrijven op rekeningnummer 440-0758991-38 met vermelding ‘Abonnement Dichtbij’. 

Psychiatrie en Verpleging

Psychiatrie en Verpleging is een tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, met bijzondere aandacht voor psychiatrisch verpleegkundigen. Psychiatrie en Verpleging wil vanuit een christelijk geïnspireerde mensvisie aandacht hebben voor alle aspecten van de zorg, de interdisciplinaire dialoog stimuleren, de professionalisering van de zorg bevorderen. Het tijdschrift streeft er naar om innoverende onderwerpen en uitwisseling van ervaringen te brengen. Actualiteit, publicaties en vormingsactiviteiten komen ook aan bod. Psychiatrie en Verpleging verschijnt zesmaal per jaar. Wilt u een artikel schrijven of een vacature publiceren in Psychiatrie en Verpleging? Neem dan contact op met het redactiesecretariaat.

Redactie

Psychiatrie en Verpleging
Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119
9000 Gent
tel. 09 221 45 45
fax 09 221 98 89
e-mail:redactie.psychiatrie.en.verpleging@fracarita.org

Abonnement

Via uitgeverij Garant

Deus Caritas Est

Deus Caritas Est is een internationaal magazine voor alle broeders van liefde wereldwijd. Het magazine heeft tot doel om de band tussen de broeders onderling te versterken. Het magazine legt in ieder nummer de focus op 1 land en biedt daarnaast een overzicht van de recentste tendensen, initiatieven of gebeurtenissen in de andere landen waar de congregatie actief is. 

Redactie en administratie

Deus Caritas Est
Brothers of Charity
Via Giambattista Pgano 35
I-00167 Roma
Deus.caritas.est.editor@fracarita.org

Helpende Handen

Helpende handen is een intern magazine voor broeders en aangesloten leden in de Sint-Vincentiusregio. Het magazine heeft tot doel om de band tussen broeders en aangesloten leden onderling te versterken. Helpende Handen wil informatie vanuit het regionaal bestuur doorgeven, inspiratie aanreiken en congregationeel nieuws verspreiden. Helpende Handen verschijnt 4 keer per jaar en is toe aan zijn 57ste jaargang. 

Redactie en administratie

Br. Jules Cocquyt en Patrick de Pooter
Alle bijdragen zijn welkom via:
Helpende Handen
Broeders van Liefde
Stropstraat 119
9000 Gent
tel. 09/241.19.16
helpende.handen@fracarita.org

Jaarbrochure

Broeders van Liefde vernieuwde haar jaarverslag. Sinds 2011 is er immers de jaarbrochure. De brochure geeft u een overzicht van de genomen beleidsopties en van onze activiteiten. In de jaarbrochure wordt expliciet gekozen om die niet alleen voor te stellen in woord, maar ook in beeld. Zo krijgt u letterlijk een beeld van onze organisatie. Onderstaand kunt u de jaarbrochure 2012 inkijken. 

 
 

Archief

  • Je wil meer weten over de geschiedenis van een instelling of school van de Broeders van Liefde in je buurt?
  • Je maakt een werk over de zorgverlening aan psychiatrische patiënten?
  • Je stelt de stamboom van je familie op en één van je familieleden was broeder, en je wil in zijn persoonlijk archief kijken?

Op dit soort vragen krijg je een antwoord op het archief van de Broeders van Liefde.


Inhoud syndiceren
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring