NL FR

psychiatrie

Zorg voor 3 leeftijdsgroepen

In de sector geestelijke gezondheidszorg onderscheiden we zorgprogramma’s voor 3 leeftijdsgroepen:

  • kinderen en jongeren
  • volwassenen
  • ouderen

Voor elk van deze groepen kan naargelang de aard en de ernst van de zorgvraag van de patiënt zorg aangeboden worden in diverse vormen: residentieel (ziekenhuis of psychiatrisch verzorgingstehuis), semi-residentieel (initiatieven beschut wonen of psychiatrische thuiszorg), ambulant (daghospitaal, polikliniek of activiteiten- of ontmoetingscentra) of mobiel (psychiatrische thuiszorg). Die zorg kan naargelang de concrete zorgvraag telkens van zeer uiteenlopende aard zijn: kort- of langdurig, acute of langdurige psychiatrische behandeling, psycho-sociale rehabilitatie, vrijwillig of gedwongen, volledige of partiële (dag/nacht) opname, poliklinisch, enzovoort.

Bijzondere aandacht besteden we aan de zorg voor personen met complexe en langdurige zorgvragen. De patiënt en zijn omgeving wordt zo veel mogelijk betrokken in het uittekenen van het zorgtraject dat hij volgt. Telkens is de zorg gericht op het herstel van de patiënt opdat hij zich maximaal weet te handhaven of te reïntegreren in de samenleving. In de  ontwikkeling van de zorgprogramma’s en -trajecten wordt intensief samengewerkt met andere hulpverleners binnen de ambulante en (semi-)residentiële geestelijke gezondheidszorg en met de eerste lijnszorg. We participeren op een actieve wijze in de lopende hervorming van de geestelijke gezondheidszorg die moet leiden tot meer zorg in de samenleving en tot  intensieve, kortdurende behandelprogramma’s, mede dankzij de creatie van zorgcircuits en netwerken in de geestelijke gezondheidszorg.

Actuele beleidsdomeinen

Momenteel gaat onze aandacht binnen de sector geestelijke gezondheidszorg Broeders van Liefde vooral uit naar de volgende beleidsdomeinen:

verdere concretisatie van het beleid gericht naar een aantal specifieke doelgroepen (verslaafden, personen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische stoornis, geïnterneerden  en seksueel delinquenten (forensische psychiatrie), sterk gedragsgestoorde en agressieve patiënten,…

het bevorderen van de kwaliteit van de zorgverlening in de brede betekenis (o.m. via het ontwerpen van instrumenten voor zelfevaluatie, het uitwerken van informatica-ondersteuning van de zorgprocessen, ...).

  • de integratie van de ziekenhuisartsen in het beleid en het bevorderen van de interdisciplinaire samenwerking.
  • de betaalbaarheid voor de patiënten en bewoners.

Psychiatrische centra

Deze zorg wordt aangeboden vanuit meerdere psychiatrische centra verspreid over het hele land.

Vanuit deze centra participeren we in de volgende initiatieven beschut wonen: 4veld (Beernem), Walden (Bierbeek), De Vliering (Boechout), Psynergie (Dave), Zagan (Gent), De Raster (Grimbergen), Reymeers (Lede), Pastya (Leuven), Entre-Temps (Manage), De Link (Mortsel), Bewust (Sint-Truiden), Hestia (Tienen) en De Vlier (Zelzate).

De sector geestelijke gezondheidszorg Broeders Van Liefde wordt vervolledigd met

Dit netwerk omvat het crisisinterventiecentrum (Wondelgem), de therapeutische gemeenschappen (Gent en Merelbeke), de dagcentra (Antwerpen, Brugge, Gent, en Mechelen) en het Residentieel Kortdurend Jongerenprogramma (Eeklo). 


"De mens voor wie we zorgen staat centraal. We willen hen met zorg op maat in staat stellen een waardevol leven te leiden. Kansarmen krijgen daarbij onze bijzondere aandacht."

Dagelijks staan zowat 5.600 medewerkers met veel bezieling in voor de zorgen van ongeveer 6.400 patiënten en bewoners. Ze doen dit op een deskundige en inspirerende wijze. Belangrijke elementen van de wijze waarop we deze zorg gestalte willen geven, kan je terugvinden in de ethische en pastorale adviezen voor de geestelijke gezondheidszorg. 

Onder verzorgingsinstellingen vind je meer informatie over:

De ethische en pastorale adviezen voor de geestelijke gezondheidszorg vind je hier.


Inhoud syndiceren
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring