NL FR

Congregatie

Br. René Stockman is commandeur in de Leopoldsorde

Rome – Br. René Stockman, de Generale Overste van de Broeders van Liefde, werd op dinsdagavond 29 januari in de Ambassade van België bij de Heilige Stoel in Rome Commandeur in de Leopoldsorde.
31-01

te-goed-bon

Ken jij de werken van barmhartigheid? Hongerigen spijzen, naakten kleden, … Oubollig, zeg je? Daar hebben de Belgische Broeders van Liefde, iets op gevonden! Ze maakten 7 te-goed-bonnen, eentje voor elk werk van barmhartigheid. De bonnen zijn er om uit te delen aan wie het nodig heeft. Een ‘schuif-je-voeten-onder-tafel-bon’ bijvoorbeeld, of een ‘tijd-voor-een-ongepland-babbel-bon’.  “We hopen dat iedereen erop uit gaat om anderen te ontmoeten en om de goedheid en liefde  van God door te geven”, zegt broeder Luc Lemmens, regionale overste. 

 

 

Zin om bonnen uit te delen?

Je kan ze bestellen via publications@fracarita.org! Zeven afscheurbare TE-GOED-BONNEN,

telkens gelinkt aan de zeven lichamelijke werken, om barmhartigheid te delen.

Een mooie foto vanuit de groep Broeders van Liefde en een korte bezinnende tekst maken de bonnen compleet.

De bonnen zijn voor 5€ via publications@fracarita.org verkrijgbaar (verzendingskosten inbegrepen).

Als voorbeeld: WAT-DOE-JIJ-DAT-GOED-BON


Voor Broeders, Aangesloten leden en geïnteresseerden worden op verschillende plaatsen in Vlaanderen 'Kernen van hoop' ingericht.

Doel van de avondlezingen is om voedend en prikkelend te zijn en nieuwe ideeën aan te reiken.

Alle info over volgende bijeenkomsten vindt u hieronder:

WELKOM!

 


kernen van hoop

Steunen

Gezondheid, onderwijs, een dak boven ons hoofd, verzorging, gelijkberechtiging,...we zouden het voor geen geld van de wereld willen missen. De Broeders van Liefde zijn daar waar dergelijke waarden worden bedreigd. Pleitbezorgen en hulp bieden aan hen kost geld. Uw bijdrage kan het verschil maken.

 

Ik steun de algemene werking van de Broeders van Liefde (zonder fiscaal attest)

- voor de werking in België schrijft u over op :
Kloostergemeenschap Broeders van Liefde,
Stropstraat 119, B-9000 Gent
rekeningnummer : 440-0758101-21
met vermelding : algemene werking

- voor de werking in buitenland schrijft u over op :
Missieprokuur Broeders van Liefde,
Stropstraat 119, B-9000 Gent
rekeningnummer : 445-9628131-72
met vermelding : algemene werking

Ik steun een specifiek project in België ( zonder fiscaal attest)

- U schrijft over op :
Kloostergemeenschap Broeders van Liefde,
Stropstraat 119, B-9000 Gent
rekeningnummer : 440-0758101-21
met vermelding : naam van het project (bv. Effeta, Ronse)

Ik steun een specifiek project in een door België erkend 'ontwikkelingsland' (zonder fiscaal attest)

landen in ontwikkeling : Ruanda, Burundi, Dém. Rép. Congo, Zuid-Afrika, Kenya, Tanzania, Brazilië, Papua Nieuw-Guinea, Mongolië, Vietnam, Filippijnen, India, Indonesië, Ivoorkust, Pakistan en Peru

- U schrijft over op :
Missieprokuur Broeders van Liefde,
Stropstraat 119, B-9000 Gent
rekeningnummer : 445-9628131-72
met vermelding : naam van het project (bv. psych. centrum Ndera, Ruanda)

Ik steun een specifiek project in een ander land (geen 'ontwikkelingsland') (zonder fiscaal attest)

bv. Roemenië, Oekraïne, Japan,...

- U schrijft over op :
Kloostergemeenschap Broeders van Liefde,
Stropstraat 119, B-9000 Gent
rekeningnummer : 440-0758101-21
met vermelding : naam van het project (bv. kinderen met aids, Roemenië)

 

 


Gezondheid, onderwijs, een dak boven ons hoofd, verzorging, gelijkberechtiging,... we zouden het voor geen geld van de wereld willen missen. De Broeders van Liefde zijn daar waar dergelijke waarden worden bedreigd. Pleitbezorgen en hulp bieden aan hen kost geld. Uw bijdrage kan het verschil maken.

 

SOLIDARITEIT OVER HET LEVEN HEEN (ERFENISSEN, LEGATEN,...)

Wanneer u uw engagement als schenker over het leven heen wil doortrekken en blijvend solidair wil zijn met hen die het meest verstoten zijn, kunnen de Broeders van LIefde u hierbij ondersteunen met concrete informatie. Het opmaken van een testament is eenvoudig en steeds opzegbaar.

We helpen u graag bij eventuele vragen zoals welk soort testament, wat met successierechten, onroerend goed, het duo-legaat,...

- Neem hiertoe contact op met:

Koen Oosterlinck

koen.oosterlinck@fracarita.org - 092214545

Wenst u uw persoonlijke situatie met ons te bespreken of heeft u nog vragen? Wenst u contact op te nemen over de projecten in ontwikkelingslanden? Wij treden graag met u in gesprek of gaan na wie u het beste helpt.

 

 


 

 

Hoe spreken we met elkaar over onze bezieling en inspiratie?

Deze 14 werkvormen tonen een weg!

klik en ontdek!

een map bestellen?

mail naar dorien.veltens@fracarita.org of koen.de.fruyt@fracarita.org

mensen binnen de groep Broeders van Liefde betalen hier 50€ voor,

geïnteresseerden van buiten de groep betalen 80€ exclusief BTW en verzendkosten


Een wereldwijde congregatie

De congregatie Broeders van Liefde is een internationale gemeenschap van lekenbroeders. De Broeders van Liefde zijn gesticht in 1807, door Petrus Jozef Triest, een Gentse priester. Van bij de stichting namen de Broeders van Liefde hun taak op in de maatschappij: onderwijs en zorg verlenen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Steeds opnieuw kozen we de kant van mensen die elders geen antwoord op hun hulpvraag vonden.Op die manier groeiden de Broeders van Liefde uit tot een grote congregationele organisatie van broeders en lekenmedewerkers, mannen en vrouwen. Vandaag beheren de Broeders van Liefde in België meer dan 50 scholen voor gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, 15 psychiatrische ziekenhuizen en 15 orthopedagogische centra. Ook de ouderenzorg, verslavingszorg, sociale economie en kinderdagopvang behoren tot onze activiteiten. Daarnaast zijn we de drijvende kracht achter tal van kleinere initiatieven, zoals opvang van aidspatiënten, van mensen met zingevingsvragen, van kansarmen, vluchtelingen... Onze congregatie kreeg een internationale dimensie in 1865, toen enkele broeders naar Canada trokken. Vandaag is de congregatie Broeders van Liefde aanwezig in 31 landen. De congregatie is het sterkst vertegenwoordigd in Afrika en in Azië.

 

 


Een ervaring tussen onderwijs en zorg

Het ZIeZO-project biedt jongeren vanaf het 5de jaar gewoon secundair onderwijs de gelegenheid een zorgervaring op te doen. Deze ervaring bestaat uit 2 luiken. Ten eerste is er een ontmoeting met een zorgpersoon in een voorziening voor geestelijke gezondheidszorg, ouderenzorg of welzijn. Die ontmoeting vindt gedurende een heel schooljaar plaats, buiten de vakantie- en examenperiodes. Tijdens dat proces worden de leerlingen gevolgd door mentoren (leerkrachten, ouders, vrijwilligers …) op school. De mentoren worden begeleid door het Steunpunt ZIeZO in het Provincialaat Broeders van Liefde te Gent. Ten tweede is er de reflectie. In het 5de jaar gaat het om 2 ‘losse’ dagen aan het begin resp. het einde van het schooljaar; in het 6de jaar wordt een tweedaagse aangeboden in het noviciaat van Maria-Aalter. De reflectie wordt verzorgd door daartoe opgeleide jeugdcoaches en eveneens begeleid door Steunpunt ZIeZO.

Dit initiatief blijft niet beperkt tot de 3de graad gewoon secundair onderwijs. Momenteel staan beperkte initiatieven in pilootfase die het systeem vertalen naar buitengewoon onderwijs, basisonderwijs en voorzieningen zelf. ZIeZO wordt gratis aangeboden aan de scholen en voorzieningen van de Broeders van Liefde. Alleen materiële kosten dienen (terug)betaald (didactisch materiaal, vervoer, maaltijden …). 

 

 


In een veranderende maatschappij ontstaan voortdurend nieuwe noden. De Broeders van Liefde hebben steeds getracht een antwoord te zoeken op deze nieuwe noden. Enkele kleinere initiatieven zijn hiervan getuige.

 

 

 


Les Sauvèrdias is een Waalse term om een groep vogels te benoemen die zich verzamelt rond wat brood of ander voedsel. Het is ook de naam van een opvangtehuis van de Broeders van Liefde in Jambes, bij Namur.

In 1987 opende een eerste huis zijn deuren voor mensen die nood hadden aan kledij, voedsel en morele, sociale of geestelijke bijstand. In 1996 vonden Les Sauvèrdias onderdak op een nieuw adres en sinds 2015 zit het project in een totaal gerenoveerde infrastructuur. Het huis staat open voor iedereen, zonder onderscheid in afkomst, leeftijd, of wat dan ook. De bezoekers zijn daklozen, eenzamen, jongeren op zoek naar zin in hun leven,... Men kan er een maaltijd nemen, wat kledij krijgen, of de eenzaamheid verdrijven met een gesprek.

Les Sauvèrdias
Rue de Dave 327
5100 Jambes
tel. 081 31 21 06 

 


inhoud congregationele initiatieven


inhoud: andere vormen


Dynamisch, creatief en eigentijds

Spirituele gemeenschappen zijn gemeenschappen die zich vanuit een evangelische basis en op een dynamische, creatieve en eigentijdse wijze inzetten om de  spiritualiteit en de inspiratie van de congregatie van de Broeders van Liefde in de lokale gemeenschap (d.i. de parochie, de gemeente; …) levendig te houden.

De samenhorigheid binnen de gemeenschappen krijgt gestalte in de wijze waarop de gemeenschap samenkomt in gebed, hoe ze vorm geeft aan de dienst en hoe ze de onderlinge broederlijke liefde in gemeenschap realiseert. Hiertoe wordt gestreefd  naar gemeenschappen die getuigen van een grote openheid naar de maatschappij, en zich dus gastvrij openstellen voor de pluralistische, interculturele en interreligieuze omgeving. In de traditie van de Broeders van Liefde behoren ze gemeenschappen te zijn die de mensen kunnen appelleren en inspireren voor de dienst aan de medemens en deze dienst ook daadwerkelijk concretiseren.

Zo ontstond er in Hasselt een spirituele gemeenschap: mensen uit de tuinwijkschool, uit ons centrum voor volwassenenonderwijs, geïnteresseerde vrijwilligers, medewerkers van een kansarmencafé, buurtorganisaties. We vroegen ons af waar we heen wilden, begonnen teksten te lezen, zochten naar verdieping, formuleerden een missie, wilden er zijn voor de kansarmen in de wijk, dachten na wat we konden doen. Ik engageer me vandaag samen met die gemeenschap in de wijk, rond de tuinwijkschool. Ik veranker de spiritualiteit van de Broeders van Liefde in ons centrum voor volwassenenonderwijs, vanuit mijn voorleven, door gastvrij te zijn, te luisteren, te delen.
(aangesloten lid Roel Geboers - foto)

Twee wezenlijke kenmerken

Van deze gemeenschappen vragen we dat ze diaconaal zijn en zich liminaal opstellen, twee moeilijke woorden die een woordje uitleg vereisen.

Het diaconaal karakter is de concrete wijze waarop we willen vorm geven aan ons leven als christen. Dit karakter manifesteert zich door de concrete diensttaken die we opnemen en de wijze waarop we dienstbaar willen zijn in de omgeving.

Liminaal[1] betekent dat het om een speciale roeping gaat,  uitdrukking van “ een drempel-ervaring ten aanzien van de speciale plaatsen waar we uitgenodigd worden om een spiegelbeeld te verschaffen waarin mensen hun eigen zoeken, hun strijd en hun hoop op een zinvoller bestaan weerspiegeld kunnen zien. Het zijn mensen (of juister gezegd: God die door mensen werkt) die de liminale ruimte scheppen” (O’Murchu).

Figuurlijk is het aan de rand van de maatschappij gaan staan om aan te geven dat het anders kan, dat het anders moet. Het is – waar nodig  - protesteren tegen de gang van zaken en een alternatieve levenswijze voorstaan. Vanuit christelijk perspectief kan het begrepen worden als aan de rand gaan staan om het Koninkrijk Gods gestalte te geven in onze maatschappij.

Zichtbaar aanwezig lidmaatschap

Deze spirituele gemeenschappen moeten zichtbaar aanwezig zijn in de lokale gemeenschap met een toekomstgerichte visie op onder andere gebed, gemeenschap en dienst. De spirituele gemeenschappen hebben een plaats binnen de familie van de Broeders van Liefde. Leden van een spirituele gemeenschap bij de Broeders van Liefde zijn personen van alle levensstaten, die vanuit een zoekende gelovige grondhouding willen leven en die zich laten inspireren door de christelijke traditie en door de spiritualiteit van de congregatie. Zij staan open voor persoonlijke verdieping en willen tijd en energie vrijmaken voor de uitbouw van de spirituele gemeenschap. Hierbij laten zij zich inspireren door de grote voorbeelden binnen de traditie van de Broeders van Liefde: Vincent de Paul  en Petrus Jozef Triest.

[1]   Liminaal is zich letterlijk aan de grens, de snijkant, de drempel of de greppel bevinden.

 
 

 


BROEDERS VAN LIEFDE regio Sint-Vincentius

De congregatie Broeders van Liefde is een internationale gemeenschap van lekenbroeders gesticht door de Gentse priester Petrus Jozef Triest in 1807. De eerste broeders namen er de zorg voor ouderlingen en geesteszieken op zich. Ook het onderwijs behoorde van bij het begin tot hun activiteiten. In België wonen op vandaag een 90-tal broeders, in een 20-tal kloostergemeenschappen op communauteiten, verspreid over Vlaanderen en Wallonië. Zij vormen de Sint-Vincentiusregio, genoemd naar hun patroonheilige Vincentius a Paulo. Het hoofdhuis bevindt zich in Gent. Ook Roemenië behoort tot de Sint-Vincentiusregio.

Regio Sint-Vincentius

Stropstraat 119

B-9000 Gent

Tel: +32-(0)9 221 45 45

Fax: +32-(0)9 221 98 89

info@fracarita.org

Zorg en liefde voor mensen

Wanneer we nadenken over onze naam, dan komen we bij het woord 'liefde' terecht. In het Frans worden we 'Frères de la Charité' genoemd en in het Engels 'Brothers of Charity'. Het woord 'liefde' in onze naam duidt op de christelijke 'naastenliefde' (van het woord 'caritas', wat naastenliefde betekent). De caritas of de 'zorg en liefde voor de ander' is dan ook de centrale opdracht is in ons leven.

Broeders van Liefde hebben een jarenlange traditie in de zorg voor mensen. Dat zowel binnen gewoon als buitengewoon onderwijs, zorg voor mensen met een psychische problematiek als mensen met een beperking. Naast hun dagelijks werk in de zorg voor mensen, nemen broeders ook de tijd voor gebed in de communiteit (leefgemeenschap).

De congregatie: structuur en indeling

In oktober 2000 kreeg de Congregatie van de Broeders van Liefde een nieuwe structuur. Er ontstonden vier provincies (per werelddeel), die ingedeeld werden in regio's (de regio's werden voorheen provincies genoemd). Het hoofdbestuur bevindt zich in Rome.

Aan het hoofd van de congregatie staat de generale overste. Hij wordt om de zes jaar gekozen tijdens het generaal kapittel en bestuurt de congregatie met hulp van zijn generale raad. Aan het hoofd van iedere provincie staat een provinciale overste, terwijl iedere regio een regionale overste heeft. De regionale oversten staan in voor de dagelijkse leiding, terwijl de provinciale oversten vooral een coördinerende en inspirerende taak hebben.

De ongeveer 600 Broeders van Liefde zijn thans actief in circa 31 landen. In de twee internationale noviciaten te Naïrobi en Sint-Maria-Aalter (België) worden nog regelmatig nieuwe kandidaat-broeders aanvaard.

Vandaag zijn er in de Sint-Vincentiusregio (België) zo’n 130 broeders. Zij leven in 30 communiteiten (leefgemeenschappen), geclusterd in 8 kloostergemeenschappen. Elke kloostergemeenschap heeft een overste en raadsleden.

De regionale overste wordt in zijn opdracht bijgestaan door de regionale raad. Die raad is er zowel vanuit de broedergemeenschap als vanuit de aangesloten leden.

In de loop van haar geschiedenis, zijn drie andere congregaties opgegaan in de Congregatie van de Broeders van Liefde:

 • de Congregatie van de Broeders van de Heilige Norbertus van Elshout (Nederland) in 1949;
 • de Congregatie van de Broeders van de Goddelijke Liefde (Indonesië) in 1954;
 • de Sociëteit van Sint-Jozef (Sri Lanka) in 2004.

Meer info via http://www.brothersofcharity.org/37986/mogelijkheden-voor-jou/broeder-worden.html


Gezien de Broeders van Liefde in Gent werden gesticht - in 1807 door de priester Petrus Jozef Triest, is België de bakermat van de Broeders van Liefde. P.J. Triest was geïnspireerd door de H. Vincentius a Paulo die een bijzondere aandacht voor de armen had. Daarom wou P.J. Triest een religieuze gemeenschap stichten die zich vanuit een Vincentiaanse spiritualiteit zou inzetten voor mensen in nood. Deze gemeenschap groeide uit tot een congregatie die in meer dan 20 landen actief is in de zorg, opvoeding en begeleiding van jongeren, mensen met een handicap en patiënten geestelijke gezondheidszorg.Inhoud: andere


Inhoud geschiedenis


Inhoud: over ons


Als kind

Petrus-Jozef Triest werd geboren als negende kind van veertien in het gezin van de smid Jan Triest en Cecilia Mello. Hij groeide op in Brussel en liep lagere en middelbare school bij de jezuïeten en wellicht de augustijnen. Vanaf september 1776 vervolgde hij zijn opleiding aan de Latijnse School in Geel, de gemeente met thuisverpleging van psychisch zieken. Wellicht beïnvloedde de confrontatie met dit menselijk leed zijn verdere activiteiten.

In 1780 ging hij naar de Universiteit Leuven en twee jaar later trad hij binnen in het seminarie van Mechelen. Hij werd, samen met zijn jongere broer en met een aantal andere seminaristen op 10 juni 1786 tot priester gewijd. Hij maakte de Brabantse revolutie mee alsook de moeilijke jaren van de opeenvolgende machtsgrepen van de Franse revolutionairen en van de Oostenrijkse legers.

Tijdens de Franse overheersing weigerde Triest de eed van trouw aan het burgerlijk gezag af te leggen en verdween in de clandestiniteit.

Start van zijn engagement

Vanaf 1800 werd, op bevel van consul Bonaparte, de jacht op onbeëdigde priesters gestopt. Triest kon stilaan weer in de openbaarheid verschijnen. Om de onrust met de gezagsdragers te milderen werd Triest tot pastoor benoemd in het rustige Lovendegem, dicht bij Gent.

De armoede en proletarische toestanden die hij vaststelde zetten hem ertoe aan om dit aan te pakken. Hij liet zich al vlug omringen door welmenende juffrouwen, die de basis vormden van de vrouwencongregatie die hij in 1804 stichtte en die de bisschoppelijke goedkeuring kreeg.

De Gentse bisschop Etienne Fallot de Beaumont maakte nader kennis met Triest en vond in hem zoveel gaven dat hij hem niet in een kleine parochie liet, maar hem naar Gent overplaatste waar hij voor hem in de zieken- en armenzorg grote ambities koesterde.

Met de steun van de bisschop en langs hem van de prefect van het departement van de Schelde, Guillaume Faipoult, en van de burgemeester van Gent, Joseph della Faille d'Assenede, speelde Triest bijna onmiddellijk een belangrijke rol in Gent.

Hij bracht de door hem in Lovendegem gestichte congregatie, van Zusters van Liefde van Jezus en Maria met zich mee en nam met hen zijn intrek in de voormalige abdij Ter Hagen, in de Molenaarsstraat, waar een ziekenhuis voor ongeneeslijke zieken werd ingericht. De vrouwencongregatie groeide snel aan.

1807: Een sleuteljaar

Het jaar 1807 kan worden beschouwd als een sleuteljaar in het leven van Triest, het jaar van zijn doorbraak in Gent. Hij werd lid van het Bestuur van de Burgerlijke Godshuizen en bleef dit tot aan zijn dood. Hij werd weldra de spilfiguur rond wie alles draaide wat betreft de armenzorg, de sociale huisvesting, de zorg voor weeskinderen en vondelingen, voor bejaarden en voor mentaal gestoorden, het militair hospitaal, de begijnhoven, het werkhuis voor bedelaars en landlopers, enz.

Zo werd hij directeur van het aloude ziekenhuis van de Bijloke, lid van een nieuw opgericht 'Comité voor Orde en Spaarzaamheid' dat alle uitgaven en aankopen binnen de Burgerlijke godshuizen moest controleren, directeur van de twaalf zogenaamde 'kleine gestichten' of tehuizen voor behoeftige bejaarden, algemene voogd van wezen, vondelingen en verlaten kinderen, directeur van het Sint-Janshospitaal voor vondelingen en van het 'Kulderhuis' voor wezen, crisismanager in het militair hospitaal, proost van de vereniging Les Dames de la Charité Maternelle (die voor zuigelingen en hun moeder zorgde). Onder het Verenigd koninkrijk (na 1815) werd hij ook nog verantwoordelijk voor het Bedelaarswerkhuis, bestuurslid van het Werk der gevangenen, directeur van de Berg van Barmhartigheid en van de Bank van Lening die er van afhing. In 1832 maakte hij deel uit van het 'Comité van Preventie' dat een cholera-epidemie moest bestrijden.

De stichting die Triest het nauwst aan het hart lag was die van de Zusters van Liefde. In 1806 was hij naar Parijs gereisd om er de goedkeuring of minstens de gedoogsteun voor zijn stichting te bekomen en in 1816 trok hij naar Rome om goedkeuring voor de statuten van zijn congregatie te verkrijgen. Het aantal kloosterlingen nam toe en weldra kon Triest, naast het hospitaal Ter Hagen, het Sint-Jozefsgesticht voor zwakzinnige vrouwen en het instituut voor doofstomme meisjes dat hij in 1820 had opgericht, ook met stichtingen buiten Gent beginnen.

 

Broeders van Liefde

In 1807 werd Triest, in de schoot van de Burgerlijke godshuizen, belast met het zoeken naar een oplossing voor het Gentse gesticht voor bejaarde mannen, waar alles in het honderd liep. Hij nam het initiatief een broedercongregatie op te richten, de Broeders Hospitalieren van Sint-Vincentius, korte tijd later omgedoopt tot Broeders van Liefde. Naarmate hij jonge mannen kon motiveren om toe te treden, organiseerde hij instellingen met uiteenlopende doelstellingen: ziekenzorg, psychiatrische zorg, zorg voor blinde en doofstomme kinderen en lager onderwijs.

In 1815 nam Triest de verantwoordelijkheid op zich over het Gentse krankzinnigengesticht gevestigd in het 'Duivelsteen' en stelde Broeders van Liefde ter beschikking. Het werd een moeizame overgang van een nog middeleeuwse opsluiting naar een moderne behandeling van geestesgestoorden. Triest had hierbij de grote verdienste de jonge arts Jozef Guislain (1797-1860) aan te trekken. Samen stichtten ze een nieuw en modern instituut voor de verpleging van psychisch gestoorden, dat later de naam Dr. Guislaininstituut kreeg.

Vanaf 1814 begonnen de broeders ook onderwijs te geven aan Gentse volksjongens. In 1820 groeide dit uit tot een belangrijke lagere school.  In 1825 opende hij ook een school in Gent voor doofstomme en blinde jongens: het Sint Gregoriusinstituut.

In 1823 stichtte Triest de congregatie van de Broeders van Sint-Jan de Deo, met als doel het aan huis verplegen van zieken. Het succes was minder groot dan voor zijn twee eerste congregaties. In 1946 ging deze congregatie op in die van de Broeders Hiëronymieten.

In 1833 stichtte de opvolger van Triest, kanunnik De Decker, onder diens hoede de congregatie van de Zusters Kindsheid Jesu. Ze richtte zich specifiek op de zorg voor weeskinderen. In de herfst van zijn leven was Triest niets méér dan de 'peetvader' voor deze nieuwe stichting.

 

 


In een veranderende maatschappij ontstaan voortdurend nieuwe noden. De Broeders van Liefde probeerden altijd een antwoord te zoeken op nieuwe noden. Ontdek onze projecten vandaag!

De spiritualiteit van de Broeders van Liefde vertrekt vanuit de stichter Petrus Jozef Triest en de Franse heilige, ordestichter en schrijver van caritatieve werken Vincentius A Paulo. Op vandaag probeert de congregatie hun gedachtegoed uit te dragen in de werkingen van scholen, ziekenhuizen, voorzieningen voor personen met een handicap en andere congregationele initiatieven. De spiritualiteit wordt op vandaag ook aangewakkerd en verder uitgedragen via de vele medewerkers in de organisatie. Ontdek onze initiatieven vandaag!


Geconfronteerd met armoede


Om de armoede te ontvluchten werd Vincentius priester toen hij 19 jaar was. In zijn werk wordt hij geconfronteerd met dubbele armoede: materieel en geestelijk.


Hij omringt zich met mensen die zijn visie willen ondersteunen: • 1617 Dames de la Charité, rijke dames die vanuit hun overvloed willen delen met de armen.

 • 1626 Stichting van de Congregatie van de Missies, speciaal gericht naar de ondersteuning van de opleiding van de priesters en het geven van missies in de parochies.

 • 1633 Dochters der Liefde, samen met Louise de Marillac, die zich volledig wijden aan de armen- en ziekenzorg vanuit een nieuw model van kloosterleven

Het is de visie van Vincentius om de armen te zien als iconen van Christus. Hij noemt hen zijn meesters die men moet dienen met liefde. De armen dienen met liefde gezien het om de liefde is dat de armen vergeven dat ze geholpen worden.


Gebed in de praktijk brengen


Vincentius ontwikkelt een nieuwe relatie tussen gebed en dienst aan de armen. Hij stelt dat men niet naar de armen kan gaan zonder gebed. Hij is een gebedsmens en zijn grote actie is best te begrijpen als men inzicht krijgt in zijn contemplatief bestaan. Gods liefde moet overvloeien in liefde voor de armen: “Laten we God liefhebben, maar laten we het doen met de sterkte van onze armen en het zweet van ons gezicht. Want affectieve liefde voor God betekent niets wanneer het niet resulteert in effectieve liefde voor de arme”.


Vincentius ontwikkelt nieuwe wegen om aan de liefde voor armen uiting te geven. Het is belangrijk dat dit gebeurt met respect en dienstbaarheid. Hij heeft aandacht voor details. Hij is van mening dat de houdingen en gebaren die hij kan observeren in adellijke kringen, ook van toerpassing moeten zijn in de omgang met de armsten.


De grondhoudingen die Vincentius voorleeft zijn eenvoud en nederigheid. In de lijn van zijn tijdsgenoot en goede vriend Franciscus van Sales, spreekt hij ook van de affectieve (uit het hart) en de effectieve (doen wat de geliefde persoon verlangt) liefde. Tussen de twee komt de effectieve, de gevende liefde het eerst.


persbericht_pv.pdf876.024kb22-02-2012

FEDERATIE VAN BEZINNINGS- EN ONTMOETINGSCENTRA

Contact
www.bezinningshuizen.be
Omschrijving
De FBO is een vereniging van christelijke bezinningscentra, verspreid over Vlaanderen. Ze telt momenteel 27 leden. De federatie biedt aan haar leden een forum om ervaringen en gegevens uit te wisselen, tarieven te bespreken en een gemeenschappelijke houding te bepalen wat betreft inhoud, werking, beleid en beheer van hun centra. De aangesloten leden kunnen de FBO mandateren om hun belangen naar buiten toe te behartigen.

Aangesloten leden: niet beter, maar anders betrokken

Misschien heb je na het lezen van het artikel in 'Dichtbij 3' wel interesse gekregen om aangesloten lid te worden? Klik dan door naar de sectie 'aangesloten lid worden' op de internationale website van de congregatie.


Wat is en wie zijn vzw Bloemenstad ? Bloemenstad is een vereniging van jonge vrijwilligers die activiteiten en zomerkampen organiseert voor kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met een mentale handicap. Daarnaast staat Bloemenstad in voor de vorming van haar vrijwilligers. 

Alle informatie over de activiteiten, kampen en vormingsmomenten van Bloemenstad is te vinden op op deze webstek.

Secretariaat Bloemenstad

E. De Deynestraat 1

9000 Gent

0473/52.99.09 (Hilke Peynsaert)

hilke.peynsaert@fracarita.org

 

Bloemenstad - Kamphuis
Blekkervijverstraat 20
9880 Sint-Maria-Aalter

di, 04/21/2009 - 16:05

Steunen

Gezondheid, onderwijs, een dak boven ons hoofd, verzorging, gelijkberechtiging,...we zouden het voor geen geld van de wereld willen missen. De Broeders van Liefde zijn daar waar dergelijke waarden worden bedreigd. Pleitbezorgen en hulp bieden aan hen kost geld. Uw bijdrage kan het verschil maken.

Ik steun een specifiek project in België (met fiscaal attest)

- U schrijft over op :
v.z.w. Projecten Broeders van Liefde,
Stropstraat 119, B-9000 Gent
rekeningnummer : 440-0340021-11
met vermelding : naam van het project (bv. Effeta, Ronse)

Ik steun een specifiek project in een door België erkend 'ontwikkelingsland'  (fiscaal attest)

landen in ontwikkeling : Ruanda, Burundi, Dém. Rép. Congo, Zuid-Afrika, Kenya, Tanzania, Brazilië, Papua Nieuw-Guinea, Mongolië, Vietnam, Filippijnen, India, Indonesië, Ivoorkust, Pakistan en Peru

- U schrijft over op :
Fracarita Belgium v.z.w.
Jozef Guislainstraat 43, B-9000 Gent
IBAN: BE51 4459 6281 2162
BIC: KREDBEBB
met vermelding : naam van het project (bv. psych. centrum Ndera, Ruanda)

 

 


Niets moet hier, (bijna) alles kan!

2004: 20 jaar speelpleinwerking in Nieuw-Gent

Iedere zomervakantie én dit reeds 20 jaar, hoor je joelende kinderen tussen zes en veertien zich vermaken op het groene domein aan de rand van Nieuw-Gent, naast de Leebeek. Dagelijks leven zich meer dan honderd kinderen uit in spel en ontmoeting. Begin de jaren 1990 kwamen er zelfs meer dan driehonderd kinderen naar het speelplein. De startfilosofie 'kinderen en jongeren spelkansen geven' resulteerde na twintig jaar in een doordachte uitbouw van de infrastructuur van het plein. Enig in Vlaanderen!

Het aanbod en de combinatiemogelijkheden tijdens het vrij spel zijn haast onuitputtelijk. De bomen nodigen je uit tot het bouwen van een kamp. Je haalt houten palen en koord in de uitleendienst waar ook een hamer, spijkers en doeken te verkrijgen zijn. Laat je fantasie haar gang maar gaan. De speelvijver, met de opblaasbare banden, trekt de waterfreaks aan. Terug aan wal kun je het terrein bespieden vanuit één van de kijktorens. In de klimpiramide kun je de aap uithalen. Het springkasteel, de trampoline, de mountainbikes en de gocarts staan ter beschikking. Op het omni-sportterrein kun je een partijtje voetbal spelen. Moe van het sjorren, timmeren, varen, lopen, klimmen, fietsen en vliegen? Lees dan een stripboek, speel een binnenhuis- of computerspel. Oh ja, playstation is er ook! En er is nog veel meer: biljarten, pingpongen en kickeren. Of zoek een rustig hoekje op en lig gewoon in het gras. Niets moet hier, (bijna) alles kan!

Begeleide activiteiten

Na een voormiddag intens voorbereiden, bieden gemotiveerde begeleiders je 's namiddags een palet van spelimpulsen aan tijdens de geleide activiteiten. De meeste begeleiders hebben een monitorencursus gevolgd. De speelpleinwerking kan beroep doen op een dertigtal enthousiaste begeleiders. Allen zetten zich op vrijwillige basis in. Wie van uitdagingen houdt, stort zich in het dagelijks bosspel. Er staan ook knutselen, koken, sport en andere creatieve activiteiten op het programma. 'Zelf kiezen wat je wil spelen', het is toch immers vakantie. Elk speelpleindag komen de kinderen en de monitoren samen voor de animatieronde. Daar wordt heel wat afgezongen: 'En op VP daar is het fijn! - Tante Fien is dood! - Daar boven op de bergen - ...' Elk jaar wordt ook gewerkt met weekthema's zoals 'Ridders - Stormeiland met rivierratten - De bisschoppen van de verdoemde kerk'. Het hoofdpersonage was in 2004 "BLIKKEN DOZEKEN". Zo krijgt dit speelplein, moment na moment, een nieuwe gestalte. 'Ruimte, groen, beweging, samenzijn, verbeelding, creativiteit en vreugde', dat is het speelplein 't Leebeekje, vijfentwintig dagen lang. Reeds 20 jaar een vaste waarde in Nieuw-Gent!

1994 -2004: 10 jaar kinder-en jongerenwerking 't Leebeekje

De kinderwerking

"Vijfentwintig dagen zijn vlug voorbij", zo dachten we. Niet getreurd. Het Leebeekje opent tijdens de schooldagen opnieuw zijn deuren voor kinderen van 6 tot 13 jaar elke dag van 16u tot 18u, behalve op woensdag. 250 kinderen zijn lid van de kinderwerking. Een lidkaart kost 3 euro, die één jaar geldig is. Dagelijks komen een veertigtal jongens en meisjes over de vloer. Op hetzelfde groene domein van de speelpleinwerking staat een kleurig gebouw dat zelfs bij slecht weer het mooie weer maakt. Kinderen zoeken elkaar op om even op adem te komen in de ontmoetingsruimte bij een gezelschapsspel of om te kijken naar hun favoriete t.v.-programma. Op het terrein naast het gebouw zie je ze voetballen, basketbal spelen of badmintonnen. Ook verstoppertje spelen, schommelen of gewoon wat kuieren met vriendjes en vriendinnetjes behoren tot de mogelijkheden. En in de herfsttijd rapen we dagelijks vele okkernoten en tamme kastanjes.

Studiebegeleiding

De volgende dag is het weer school. Geen probleem, ook daaraan heeft het Leebeekje gedacht. In een rustig studielokaal krijgen kinderen de kans om schooltaken te maken of om hun lessen voor te bereiden. Wie een duwtje in de rug nodig heeft, vraagt steun aan de studiebegeleider. Inspanning wordt altijd beloond, want na het schoolwerk lonken de vele activiteiten in de ontmoetingszaal. De rijke ervaring van de speelpleinwerking zet zich ook verder tijdens woensdagnamiddag en de tussenvakanties van 14u tot 17u. Naast vrij spelen met vriendjes bieden enthousiaste, jonge begeleiders een aantal uitdagende begeleide spelen aan. In de speciaal uitgeruste keuken komen kokkinnen en koks aan hun trekken. In één van de gezellige lokalen knutsel je een marionet in elkaar. Sportievelingen trekken naar de sporthal. "Echt vrij kiezen om creatief te spelen", is het motto van de kinderwerking. De verscheidenheid van de spelende kinderen en de infrastructuur verrijken het spelgebeuren. Iedereen die een ander respecteert, geeft ruimte tot creativiteit en laat anderen aanvoelen ook welkom te zijn. De ander en dus jezelf leren kennen via ontmoeting en spel wordt dan een hele verrijking, iedere schooldag opnieuw. Dat is de kinderwerking van het Leebeekje, reeds 10 jaar lang.
Kom maar eens langs! Je bent er van harte welkom!

De jongerenwerking

Natuurlijk kunnen ook de ouderen van 12 tot 17 jaar niet achterblijven. Immers, ook zij zoeken naar aangepaste vormen van ontmoeting en spel. Daartoe zakken iedere woensdagavond van 18u tot 20u, vrijdagavond van 18u.30 tot 21u.30 en zaterdagnamiddag van 16u tot 18u een dertigtal jongeren af naar het voor hen zo vertrouwde gebouw. Een jaarwerking kost 4 euro. De ene sportieve uitdaging volgt na de andere. Een partijtje poole of pingpong zorgen voor heel wat animo. Anderen breken liever hun hoofd bij Rummikub en Trivial Pursuit of dagen iemand uit voor FIFA 2004 op playstation 2. Enkelen kijken televisie of voeren een rondetafelgesprek. In een andere ruimte zie je acrobaten op de trampoline of hoor je op de achtergrond hedendaagse muziek. Maar 't Leebeekje is het Leebeekje niet, zonder het activiteitenaanbod. Er zijn wekelijkse voetbalwedstrijden in de zaal. Er is wel eens een fuif of een avondbosspel. Er worden allerlei vriendschappelijke tornooien georganiseerd. Soms verplaatsen we ons om te zwemmen, muurklimmen, bowlen of schaatsen. "

Creativiteit en zinvolle ontmoeting stimuleren", dat is het motto van de jongerenwerking. Kansen aanbieden om zich te ontplooien, in de stille hoop dat ieder vroeg of laat ook voor anderen kansen zal scheppen tot ontplooiing en creativieit. Dat is de jongerenwerking, nu tien jaar jong! ! ! Spring gerust eens binnen!

Drie in één

Drie in één ! Wishful thinking. . . te hoog gegrepen? Vraag het aan de talrijke begeleiders die in de afgelopen jaren ooit kind en nu enthousiast medewerker zijn. Volg de dagelijkse logica van het Leebeekje en proef de visie van "drie in één" ter plaatse. 't Leebeekje, een 'Neverending Story', meer dan een sprookje alleen.

 

't Leebeekje
E. De Deynestraat 2
9000 Gent
Tel. 09 279 58 67
leebeek@pandora.be

ma, 03/09/2009 - 12:55

 • Wil je meewerken in de kinderwerking of de speelpleinwerking van de Broeders van Liefde in Gent? Kijk dan bij 't Leebeekje.
 • Heb je zin in een andere vakantie, bijvoorbeeld als begeleider op een kamp met volwassenen met een mentale handicap? Kijk dan bij Bloemenstad.
 • Ook bij Huize Triest-Gemeenschapshuis Tabor in Gent zijn vrijwilligers welkom.
 • Wil je aan de slag als vrijwilliger in een van de psychiatrische, orthopedagogische centra of rusthuizen van de Broeders van Liefde? Lees dan verder.

Werk maken van vrijwilligerswerk

We mogen als organisatie fier zijn om de actieve inzet van meer dan honderden vrijwilligers in onze instellingen over het hele land.
We willen benadrukken dat het vrijwilligerswerk in onze organisaties zoveel mogelijk relationeel van aard is. De nauwe intermenselijke contacten betekenen een belangrijke meerwaarde voor onze patiënten en bewoners.
Zonder de aanwezigheid van de vrijwilligers ontbreekt er iets fundamenteels in onze organisatie. We moeten dan ook zorgen dat hun aanwezigheid in de organisatie duidelijk zichtbaar is en dat ze zich gedragen voelen in hun engagement.
Vandaar dat er veel aandacht wordt besteed aan de aanwezigheid van een plaatselijk 'verantwoordelijke', zeg maar een aanspreekpunt, voor de vrijwilligers. Deze verantwoordelijken worden regelmatig aangesproken om samen te komen voor vorming, ontmoeting e.d. ... Omwille van het belang dat wij binnen de organisatie hechten aan het vrijwilligerswerk is in 1995 het Steunpunt Vrijwilligerswerk opgericht om de talloze vrijwilligers in onze instellingen te begeleiden. Sinds 2003 werken we nauw samen met Present Caritas vrijwilligerswerk om onze vrijwilligers en de verantwoordelijken beter te ondersteunen. Deze organisatie onder de koepel van Caritas heeft jarenlange ervaring en expertise opgebouwd waardoor de instellingen op alle vlak ondersteuning kunnen krijgen als zij dit wensen.

Permanente en sporadische vrijwilligers

De vrijwilligers over wie we het meest praten zijn deze die veelvuldig aanwezig zijn in onze organisaties, de zogenaamde permanente vrijwilligers. Daarnaast zijn er nog sporadische vrijwilligers die af en toe een handje komen toesteken (bv. hulp bij opendeurdagen,...). We zien dat deze vrijwilligers vaak eerder taakgericht werken om een aantal praktische zaken te helpen ondersteunen. Ook deze groep van vrijwilligers blijft belangrijk en zal in de toekomst verder opgevolgd worden vanuit het provincialaat. Deze vrijwilligers hebben geen vrijwilligersovereenkomst maar moeten zich, net zoals de permanente vrijwilligers wel registreren in de organisatie om in orde te zijn voor de verzekering. Jaarlijks vraagt de juridische dienst van het provincialaat de namen van de sporadische vrijwilligers en de frequentie van hun aanwezigheid op om door te geven aan de verzekeringsmaatschappijen.

Heb je nog vragen?

Verzekeringen?

De vrijwilligers die geregistreerd zijn in de instelling zijn verzekerd onder de polis sporadische vrijwilligers of onder de polis Present Caritas vrijwilligerswerk . De verzekeringsmaatschappij vraagt heel expliciet dat de administratieve voorwaarden daartoe correct vervuld zijn. Zo moeten zowel de permanente al de sporadische vrijwilligers geregistreerd zijn in de instelling, de permanentie vrijwilligers moeten een ondertekende overeenkomst hebben met Present Caritas vrijwilligerswerk ,...

Contactpersoon bij eerste stap?

Als iemand vrijwilligerswerk wil verrichten kan hij of zij het best contact opnemen met de verantwoordelijke in de instelling. Als je nog niet weet waar je zou willen starten als vrijwilliger, dan kan je contact opnemen met

Provincialaat Broeders van Liefde
Stropstraat 119
9000 Gent

tel. O9 325 90 54
fax 09 325 90 59
 

Welke activiteiten zijn mogelijk?

In principe wordt de nadruk gelegd op het relationele aspect van het vrijwilligerswerk. Dit betekent concreet dat de voorkeur uitgaat naar vrijwilligerswerk dat rechtstreeks of onrechtstreeks contact met onze gasten, zieken, ouderen,... te maken heeft.
Uitzonderingen zijn natuurlijk steeds bespreekbaar.

Welke ondersteuning kunnen de vrijwilligers verwachten?

Het is de bedoeling dat de vrijwilligers in eerste instantie verzekerd zijn voor risico's die verbonden zijn aan het uitvoeren van het vrijwilligerswerk. Daarom worden een aantal administratieve zaken verwacht.
Daarnaast is er een ondersteuning van de plaatselijke verantwoordelijke van het vrijwilligerswerk d.m.v. bijeenkomsten, vormingen en ontmoetingen. Aan de permanente vrijwilligers wordt ook een basisvorming aangeboden waar ze al dan niet kunnen aan deelnemen. Naast plaatselijke afspraken worden zij ook jaarlijks uitgenodigd naar een nationale vrijwilligersbijeenkomst door Present Caritas vrijwilligerswerk . Ook provinciale bijeenkomsten worden geregeld georganiseerd.

Tijdens welke uren kan vrijwilligerswerk gebeuren?

Hier is geen vaste regel voor gezien dit sterk van verschillen van instelling tot instelling. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de plaatselijke vrijwilligerscoördinator.

Hebben vrijwilligers beroepsgeheim?

Van de vrijwilligers die in contact komen met de gasten, patiënten, ... wordt verwacht dat zij dezelfde deontologische code toepassen als de medewerkers van een organisatie waardoor zij dan ook gebonden zijn aan het beroepsgeheim. Persoonlijke informatie bekomen door de relaties met de aanwezigen tijdens of door de uitoefening van hun vrijwilligerstaak kan als vertrouwelijk worden bestempeld. Dit is een fundamenteel beginsel die ook duidelijk aan bod komt bij de basisvorming voor de vrijwilligers, en waartoe iedere nieuwe vrijwilliger wordt uitgenodigd.

Zijn er vergoedingen voor de vrijwilligers?

Vrijwilligerswerk veronderstelt een vrijwillig engagement waarvoor geen vergoeding wordt gegeven. Toch kan het zijn dat de vrijwilliger kosten heeft die inherent zijn aan de uitoefening van de vrijwilligerstaak. Dit moet steeds vooraf besproken worden met de plaatselijke verantwoordelijke van het vrijwilligerswerk.

ma, 03/09/2009 - 12:34

Opvangt(e)huis voor aids-patiënten

"We vellen geen oordeel over het verleden of over de levenswijze van onze bewoners"

Stel dat je op een dag te horen krijgt dat je seropositief bent, dat je voortaan 20 à 30 pillen per dag moet slikken om je leven te rekken, dat je elk moment AIDS kunt ontwikkelen... Stel dat je familie en vrienden je hierdoor verstoten, dat je huisbaas je uit je appartement zet en dat je je werk verliest... Hoe kan een mens zoiets alleen dragen?

Om aan deze nood tegemoet te komen, openden de Broeders van Liefde het unieke opvangt(e)huis Effeta in Ronse. De gemeenschap is gehuisvest in het vroegere slotklooster van de Arme Klaren, een oase van rust en zorg. Effeta wil een thuis zijn en geen instelling of ziekenhuis: De bewoners koken en eten samen, ze delen het huis als een echt gezin.
Effeta betekent in het Aramees "Open je" en heeft als boodschap: "Je hoort er weer bij, je hoort weer bij het geheel". Om dat thuisgevoel te vrijwaren, blijft de woongemeenschap klein. Het gezin bestaat uit vier Broeders van Liefde, vijf patiënten en een viertal vrijwilligers die al dan niet blijven overnachten.

Aandacht voor de gehele mens

De centrale ontmoetingsplaats is de keuken. Dankzij de invloed van de Rwandese broeders hebben de aanwezigen de goede gewoonten van de Afrikaanse cultuur overgenomen. Ze nemen de tijd om te praten en naar elkaar te luisteren. De sfeer is open en warm. Een broeder tovert met een vrijwilligster lekkere gezonde maaltijden op tafel. Aan tafel wordt er veel gelachen.
Zieke medebewoners worden met respect en liefde omringd. De verantwoordelijken zorgen ervoor dat iedereen de juiste medicijnen neemt en ondersteunen de patiënten om hun therapie vol te houden. Een huisarts komt wekelijks langs. Ook bij de administratieve rompslomp steekt men een handje toe: mutualiteit, OCMW,...
In Effeta is alles gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Alle bewoners hebben een sleutel van het huis. Ze kunnen komen en gaan zoals ze willen. Ze bepalen zelf hoelang ze bij ons willen verblijven. Bezoek van familie en vrienden is steeds welkom. Ze kunnen zelfs overnachten. In de mooie binnentuinen heerst evenzeer rust en geborgenheid. En wie van dieren houdt, geniet van de stoeipartijen van de ganzen, de fazanten en de konijnen. De kippen leveren dagelijks verse eieren op.
Ieders privacy wordt gerespecteerd. De ruime privé-kamers hebben een aparte douchecel. Er staat dag en nacht iemand paraat om de bewoners bij te staan. Bij moeilijke momenten zoals ziekenhuisopnames verzorgen de Broeders en de vrijwilligers zelfs een dagelijkse bezoekbeurt.

Verdraagzaamheid wint

In Effeta is iedereen welkom, wat zijn of haar geloof ook moge zijn. De broeders stellen geen vragen over hoe de besmetting is gebeurd. De bewoners vertellen erover indien zij het wensen. De bewoners van Effeta zijn stuk voor stuk unieke mensen die elkaar veel leren en veel geven. De begeleiders - broeders en vrijwilligers - geven zich volledig. Voor hen is elke bewoner een lid van hun familie.
Naar buiten toe probeert Effeta het taboe rond AIDS te helpen doorbreken, met onder andere voorlichtingen en lezingen in scholen aan groepen van maximum vijftien leerlingen.

Wil je steunen?

De broeders beheren het opvangtehuis zonder subsidies. Ze hebben de steun van hun congregatie en ontvangen giften van organisaties en particulieren. Sommige buren steken een handje toe en lokale handelaars geven hun overschot aan groenten. De patiënten die het kunnen betalen, geven een bijdrage.

Steunen?
Indien je GEEN fiscaal attest wil 443-6722571-92 op naam van Effeta, Olifantstraat 5 , 9600 Ronse met vermelding "Steun"
Indien je wel een fiscaal attest wil : 440-0340021-11 vzw .Projectenfonds BVL stropstraat 119 te 9000 Gent met vermelding  "voor Effeta , graag fiscaal attest " ( Elke gift vanaf 30 euro op jaarbasis komt hiervoor in aanmerking )

Contact

Effeta
Contactpersoon: Br. Flor Carrette
Olifantstraat 5
9600 Ronse
tel. 055 20 67 70
fax 055 23 20 11
e-mail: flor.carrette@skynet.be

(Tekst: H.D.)

 

ma, 03/09/2009 - 12:23

Wat is Huize Triest?

Huize Triest  is een huis waar mensen zich ten volle mens kunnen voelen. “Triest” verwijst naar de Kannunik Petrus-Jozef Triest, de stichter van de Broeders van Liefde, en priester in een fel bewogen tijd in de tweede helft van de 18de eeuw. Hij heeft zijn leven tot de laatste dag gewijd aan deze minst bedeelden. Vanuit dit charisma is Huize Triest in 1986 ontstaan.

Ik ben 36 jaar en had een eigen bedrijf. Ik ben slager van beroep, maar mijn zaak ging door meerdere redenen in faling. Nauwelijks besefte ik nog dat ik leefde. Bij weinigen kon ik terecht. Ik leerde leven met weinig zelfs geen geld, weinig voeding en gekregen kleding. Ik was bang, miste liefde, vriendschap en genegenheid. Ik stelde mij meermaals de vraag: “ Hoe overkomt mij dat nu ?” Wat later vond ik de weg naar Huize Triest, gelukkig.

Frans.

Ik was ongelukkig, had verdriet, was boos op mijzelf, financiële beslommeringen en zelfs door mijn eigen toedoen de juiste weg totaal verloren. Ik vond hem opnieuw via de gastvrijheid en warmte bij de medewerkers en Broeders van Liefde in Huize Triest. Ik wil hen vanuit mijn gehele hart danken voor de steun en zorg in en na moeilijke tijden. Mijn boodschap aan allen: „ Wees niet beschaamd, wacht niet te lang en durf hulp te vragen in Huize Triest, je bent er echt welkom!”

Bruno

Waarvoor staat Huize Triest?

We kiezen ervoor een laagdrempelig huis te zijn met een familiaal karakter, een plaats waar mensen mens voor mensen mogen zijn. Heel wat mensen komen binnen de gestructureerde zorgverlening niet aan bod. Voor hen is de weg naar de instelling te lang en de drempel te hoog. 

Wat biedt Huize Triest?

1. Nachtopvang:

Maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagnacht vanaf 21u.

Reservatie alleen via 0800/62227 van 11u tot 16u30 en vanaf 22u15.

            nachtopvang@huizetriest.be                0470.17.27.50

2. Begeleid Wonen:

            info@huizetriest.be            0470.17.27.50

Coördinator:

Geert Danneels

0473.75.67.04

 

 

ma, 03/09/2009 - 12:13

Gezondheid, onderwijs, een dak boven ons hoofd, verzorging, gelijkberechtiging,... we zouden het voor geen geld van de wereld willen missen. De Broeders van Liefde zijn daar waar dergelijke waarden worden bedreigd. Pleitbezorgen en hulp bieden aan hen kost geld. Uw bijdrage kan het verschil maken.

 

 

ma, 03/09/2009 - 11:57

Spes Shubije, psychiatrisch verpleegkundige in Burundi: "Tsja,soms denk je: waarom doe je het? Maar dan denk ik aan de patiënt die later terugkomt om ons te danken voor zijn genezing. Ik wil bovendien in ieder mens een mens zien: hoe arm en afstotelijk hij ook soms is. In de extreme omstandigheden waarin wij leven is dat voor velen moeilijk: het gaat ons zelf al zo slecht. Maar ik zie het als onze plicht. Wij zijn er trots op dat we dat mogen doen. Dat mag ik zeker zeggen namens al mijn collega's."Hoewel voor de Broeders van Liefde missiewerk of ontwikkelingshulp niet de allereerste roeping was, vertrokken in 1911 toch vijf broeders naar Congo, later gingen ze ook naar Rwanda en Burundi, en nog later naar Zuid-Afrika. Vanaf 1929 trokken de broeders ook naar het Verre Oosten.

In 1967 ontstond de NGO (niet-gouvernementele organisatie) voor ontwikkelingssamenwerking Caraes. In 2013 kreeg deze NGO de nieuwe naam Fracarita Belgium. Net als de voorzieningen in België specialiseert de NGO zich in de sectoren geestelijke gezondheidszorg, orthopedagogische zorg en onderwijs. Het eerste project was het psychiatrische ziekenhuis in Ndera, Rwanda. Vandaag is Fracarita Belgium actief in 19 landen in het Zuiden.

Voor Fracarita Belgium evolueerde de werking doorheen de jaren duidelijk van louter materiële en financiële hulp naar uitbreiding met personele ondersteuning (vrijwilligers en coöperanten) en kwam steeds meer de klemtoon te liggen op vorming en opleiding van lokale medewerkers. Zij zijn immers de toekomst voor de lokale voorzieningen.

Naast Fracarita Belgium is er ook nog de Missieprokuur. Deze dienst zorgt voor de opvolging van de vragen en noden van de broeders-missionarissen in het Zuiden en onderhoudt de contacten met de oud-missionarissen van de congregatie.

Sinds 2009 heeft de congregatie naast een Belgische NGO voor ontwikkelingssamenwerking ook een internationale NGO die de congregatie vertegenwoordigt bij de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties (ECOSOC) en andere internationale instellingen. De NGO, die in 2012 de naam Fracarita International kreeg, spant zich tevens in om bijkomende fondsen te werven voor de projecten in het Zuiden en ondersteunt de lokale verantwoordelijken van de landenkantoren via capaciteitsversterkende trainingen.

Lees je graag meer over de concrete projecten van Fracarita Belgium?

Zoek je uitleg bij de jaarlijkse Zuidactie van de Broeders van Liefde?

Wil je Fracarita Belgium steunen?

Meer over Fracarita Belgium
Meer over Fracarita International


Een Vormingscentrum van de Broeders van Liefde

Het Vormingscentrum Guislain te Gent is het Vormingscentrum van de Broeders van Liefde. Het werd in 1985 opgericht vanuit de toenmalige school voor psychiatrische verpleegkunde Guislain op initiatief van Br. Stockman en enkele leerkrachten van de school. Men streefde met dit Bijscholingscentrum vooral naar navorming voor medewerk(st)ers uit de geestelijke gezondheidszorg. In de jaren '90 richtte het Vormingscentrum Guislain zich hoe langer meer ook naar leerkrachten uit het gewoon- en buitengewoon onderwijs en de medewerk(st)ers uit de zorg voor personen met een handicap.

Op dit ogenblik worden tal van studiedagen, seminaries en vormingen georganiseerd over de meest diverse onderwerpen, zowel te Gent in het Vormingscentrum zelf als op verplaatsing in de scholen en zorgcentra van de Broeders van Liefde. Er is bovendien een steeds toenemende belangstelling voor deze vormingsinitiatieven vanuit scholen en voorzieningen buiten de groep Broeders van Liefde. Ook vanuit overheidsinstellingen en bedrijven groeit de interesse in het vormingsaanbod.

Bevorderen van deskundigheid

Het Vormingscentrum Guislain heeft een vormingsaanbod over thema's m.b.t. opvoeding, onderwijs, zorg voor personen met een handicap, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg die de deskundigheid van leerkrachten en zorgverstrekkers willen ondersteunen en verhogen. Ook trainingen om diverse professionele vaardigheden te verwerven of te verbeteren zitten in het vormingsaanbod: coachend leidinggeven, klantvriendelijk onthaal, vergaderingtechnieken, conflictbeheersing, ...

Vanuit een liefdevolle grondhouding

Het Vormingscentrum Guislain richt zich tot alle medewerk(st)ers van de verschillende sectoren en wil via het vormingsaanbod bij de medewerkers een integratie nastreven van professionaliteit en een christelijk geïnspireerde liefdevolle grondhouding in zorg-en onderwijsverstrekking. De spiritualiteit van de Broeders van Liefde zoals die op een eigentijdse wijze is verwoord in de Missie van de organisatie Broeders van Liefde is daarbij het referentiekader.

Documentatiedienst

Binnen het Vormingscentrum Guislain bevindt zich een goed uitgebouwde documentatiedienst waarin zowel gedrukte als digitale informatie over hogergenoemde onderwerpen aanwezig is; tientallen vaktijdschriften, tijdschriften over christelijke spiritualiteit, duizenden boeken, tal van dvd's en cd-rom's zijn ter beschikking van de medewerkers van de Broeders van Liefde en derden. 

Via de website van de documentatiedienst worden ook tal van andere informatiebronnen toegankelijk gemaakt.

Uitwisseling van kennis en ervaring tussen verschillende sectoren en met universiteiten

Het Vormingscentrum Guislain vervult ook een scharnierfunctie voor kennis- en ervarings- uitwisseling tussen de verschillende deelsectoren binnen de Broeders van Liefde: op basis van ervaringen in de zorgsector worden bijvoorbeeld preventie-programma's voor het onderwijs ontwikkeld; er zijn ook initiatieven die de samenwerking tussen het gewoon- en buitengewoon onderwijs en tussen de zorgsectoren onderling bevorderen.

Het Vormingscentrum Guislain werkt ook nauw samen met universiteiten, hogescholen, andere vormingscentra, mediagroepen en andere instanties die op één of andere wijze een nuttige inbreng kunnen hebben bij vorming in ruime zin.

Een eigen specifiek vormingsaanbod

Via het Vormingscentrum Guislain komt dus heel wat externe kennis terecht bij de medewerk(st)ers van de Broeders van Liefde, maar anderzijds benut het Vormingscentrum Guislain de interne knowhow binnen de eigen scholen en ziekenhuizen voor het ontwikkelen van specifieke vormingsprogramma's, waarop ook derden een beroep kunnen doen.

Zo heeft het Vormingscentrum Guislain i.s.m. medewerkers uit de scholen en voorzieningen van de Broeders van Liefde over een aantal thema's een uniek vormingsaanbod ontwikkeld: omgaan met agressie bestemd voor scholen, zorgcentra, gevangeniswezen, ...;  omgaan met onbegrepen gedrag voor o.m. gevangenispersoneel en personeel van centra voor illegalen; omgaan met psychiatrische stoornissen bij ouderen voor zorgverstrekkers in de ouderenzorg; respectvol omgaan met je doelgroep en je team;omgaan met jongeren via de opleiding jeugdcoach en verdiepingsdagen voor leerlingen van het secundair onderwijs, ... Een actueel overzicht is terug te vinden op onze website (www.vormingscentrumguislain.be).

Positieve beeldvorming over zorg en onderwijs bij de Broeders van Liefde

Al deze initiatieven vanuit het Vormingscentrum Guislain dragen bij tot een positieve beeldvorming rond de professionaliteit, motivatie en inspiratie van de organisatie "Broeders van Liefde" in Vlaanderen, zowel t.a.v. potentiële verwijzers, cliënten en patiënten en hun familie als t.a.v. ouders van toekomstige leerlingen. Het Vormingscentrum Guislain vervult dus een belangrijke rol in de beeldvorming rond de onderwijs- en zorgverstrekking bij de Broeders van Liefde. Het Vormingscentrum Guislain tracht ook invloed uit te oefenen via de media op de publieke opinie i.v.m. maatschappelijke discussies over onderwerpen die de doelgroepen van de Broeders van Liefde aanbelangen. Om die reden worden maatschappelijke evoluties nauwkeurig gevolgd, wordt hierover onderzoek gedaan i.s.m. universiteiten, worden lezingen en opleidingen georganiseerd en initiatieven genomen i.s.m. pers-en mediagroepen in Vlaanderen en Nederland.

Een moderne congres- en vergaderinfrastructuur

Het Vormingscentrum Guislain stelt haar verzorgde en moderne infrastructuur met de meest geavanceerde didactische mogelijkheden en technieken niet alleen ter beschikking voor vormingen, vergaderingen en studiedagen voor de medewerkers van het Provincialaat en van de instellingen van de Broeders van Liefde, maar ook van derden.

Méér informatie over vormingen en huur van infrastructuur van het Vormingscentrum Guislain vindt u op de website van Vormingscentrum Guislain: www.vormingscentrumguislain.be of kan u telefonisch 09/216.35.50, via fax 09/216.35.51 of via e-mail vc.vormingscentrumguislain@fracarita.org bekomen.

Marc Keuleneer

Algemeen directeur Vormingscentrum Guislain

In het Waalse landsgedeelte ligt het vormingscentrum Centre de Formation Pierre Joseph Triest, in Dave, bij Namur.

Contactgegevens:
CENTRE DE FORMATION PIERRE JOSEPH TRIEST (CFPJT)
Rue Saint Hubert, 84
5100 DAVE (Namur)
Tél.: 0032 (0)81 30 28 86
Fax: 0032 (0)81 32 12 13
E-mail: genevieve.ranglet@fracarita.org

The International Institute Canon Triest

The International Institute Canon Triest, opgericht door de Broeders van Liefde, is een centrum voor vorming, onderzoek en uitwisseling met universiteiten, onderzoeks- en vormingsinstellingen, groepen, organisaties en personen wereldwijd. Het instituut wil de algemene missie van de Broeders van Liefde uitdragen door internationale samenwerking, vorming en training.


Psychiatrie en Verpleging. Tijdschrift voor hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg is, na meer dan 90 jaar, opgehouden te bestaan.

Het tijdschrift richtte zicch tot alle hulpverleners in de geestelijke gezondheidszorg, met een bijzondere aandacht voor psychiatrisch verpleegkundigen en bracht artikelen die theoretische inzichten naar de praktijk vertalen, artikelen over methodieken, nieuwigheden en problemen in de psychiatrie, met aandacht voor somatiek, pastoraat en ethiek. Het wou zo de interdisciplinaire dialoog optimaliseren en de professionalisering van de zorg bevorderen. 

 

Vorige nummers

Sinds de jaargang 2005 zijn de nummers voor de vroegere abonnees nog wel beschikbaar in PDF-formaat. Abonnees konden op het adresetiket van het magazine hun persoonlijke toegangscode (zie afbeelding) vinden.

 

Open hier het aanmeldscherm en tik deze code in. U hoeft geen persoonlijke gegevens in te tikken, de code alleen volstaat.

 


Wil je meer weten over de geschiedenis van een instelling of school van de Broeders van Liefde?
Maak je een werk over de zorgverlening aan psychiatrische patiënten?
Wil je het persoonlijk archief inkijken van een familielid dat broeder is geweest?

Op dat soort vragen krijg je een antwoord op het archief van de Broeders van Liefde. Het archief van de Broeders van Liefde in België getuigt van ruim tweehonderd jaar ‘Liefde in actie' door Broeders van Liefde en hun medewerkers. Het archief kan interessant zijn voor wie bezig is met kerkelijke geschiedenis, geschiedenis van zorgverlening aan psychiatrische patiënten en mensen met een handicap, de geschiedenis van het onderwijs, en zelfs missiegeschiedenis. Ook de familiehistoricus vindt er zijn gading. 

Wat?

Het archief van het Provincialaat van de Broeders van Liefde bewaart en ontsluit documenten die de studie van het verleden van deze congregatie, haar leden en haar instellingen, mogelijk maken. In dit archief bewaren we documenten van verschillende aard.  In het ‘klassieke" archief zitten registers, brieven, formulieren, verslagen, knipsels uit kranten en tijdschriften...  Maar ook eigen congregationele publicaties maken integraal deel uit van ons archief. Dit zijn constitutie- en gebedenboeken voor de broeders, schoolboeken en pedagogische publicaties, algemene tijdschriften voor broeders, medewerkers en belangstellenden, boeken en handleidingen over (geestelijke) gezondheidszorg, een tijdschrift voor professionelen in psychiatrische verpleegkunde...

Ook talrijke gelegenheidspublicaties naar aanleiding van jubilea van instellingen en scholen, en studies over de stichter van de congregatie, Petrus Jozef Triest, en (aspecten van) de geschiedenis van de Broeders van Liefde worden zorgvuldig bewaard. Het 'archief' van de Broeders van Liefde is dus eigenlijk ook wel een bibliotheek die eigen publicaties, of ze nu bestemd waren voor intern, of ruimer gebruik, goed wil bewaren en zo ter beschikking wil stellen van de onderzoeker.

Naast geschreven en gedrukte documenten zijn er nog audiovisuele collecties (oude foto's, enkele films, geluidsopnamen). Digitale archieven zoals foto's, tekstbestanden, en databases zijn niet meer weg te denken, en worden met de dag belangrijker. In enkele relationele databases worden verschillende gegevens aan elkaar gekoppeld.

Een provinciaal versus een generaal archief

Het ‘provinciaal' archief van de Broeders van Liefde is 'slechts' een archief op het niveau van het Provincialaat. Dit provinciaal bestuur van de Belgische regio van de Broeders van Liefde, ook de Sint-Vincentiusregio genoemd, was en is een van de belangrijkste besturen van de Broeders van Liefde in de wereld. Het ‘generaal' of hoofdbestuur van de Broeders van Liefde - tot 1967 ook in Gent gevestigd en dan verhuisd naar Rome - beschikt ook over een archief, het hoofdarchief eigenlijk. Dit Generalaatsarchief was vóór 1967 het enige archief van de Broeders van Liefde. Sinds 1967 is men in het Provincialaat te Gent zowat opnieuw begonnen met het opbouwen van een eigen archief. Dit heeft vooral, maar niet uitsluitend, betrekking op de Sint-Vincentiusregio en haar bestuur, op haar 'huizen' (dit wil zeggen kloosters, instellingen, scholen) en op de broeders die geboren zijn in België en/of er gewerkt hebben.
Vele huizen hebben in de loop van de jaren (delen van) hun archieven afgestaan aan het  provinciaal archief. Soms gebeurde dit bij opheffing, soms gewoon om het in bewaring te geven. Belangrijk is wel dat er ook materiaal aanwezig is dat eerder op 'generaal' niveau thuishoort, maar ook op 'provinciaal' niveau zijn nut heeft. We denken dan vooral aan dubbels van algemene rondzendbrieven, rapporten, eigen tijdschriften en publicaties... Dikwijls zijn het Provincialaatsarchief en het Generalaatsarchief complementair bij opzoekingen over broeders, en instellingen zoals psychiatrische centra en scholen van de Broeders van Liefde.

Museum Dr. Guislain

Geïnteresseerden in de geschiedenis van de psychiatrie in het algemeen, en in die van de psychiatrie bij de Broeders van Liefde in het bijzonder, mogen zeker niet nalaten het Museum Dr. Guislain te raadplegen of te bezoeken.

Inhoud van het archief

1. De stichter P.J. Triest - zijn omgeving - opvolgers - herdenkingen
2. Geschiedenis van de congregatie - algemeen en internationaal
3. Wetgeving: de Regels van de Broeders van Liefde. Gebruiken. Aanpassingen
4. Gezag en bestuur: met o.m. de kapittels, bestuurlijke organisatie
5. De leden: bevat gegevens over leden
6. Vorming en opleiding van broeders en kandidaten; eigen spiritualiteit
7. Apostolaat: met indeling in sectoren (voornamelijk geestelijke gezondheidszorg, zorg voor mensen met een handicap, onderwijs, missie en ontwikkelingssamenwerking, nieuwe apostolaatvormen). Wat specifiek betrekking heeft op de werking in een bepaalde instelling / school, valt onder 8.
8. De huizen (groot volume) met verdeling over klooster / apostolaat
9. Roepingenanimatie en roepingenzorg
10. Andere en varia: contacten met andere congregaties en kerkelijke organisaties, bijzondere verzamelingen zoals het archief Dr. L. Gelber - Br. C. Roobaert - Prof. A. Verbist (volksmuziek)...
11. Algemene tijdschriften van de Broeders van Liefde
12. Reeks ‘Broeders van Liefde in de pers'

Nut en mogelijk onderzoek

Naast een ‘getuigeniswaarde' heeft dit archief ook een ‘nut'. We denken dat dit archief diensten kan bewijzen aan meerdere soorten onderzoekers. De amateur- zowel als de professionele historicus kan er terecht voor onderzoek over kerkelijke en godsdienstgeschiedenis, geschiedenis van zorgverlening aan psychiatrische patiënten en mensen met een handicap, de geschiedenis van het onderwijs, en zelfs de missie- en koloniale geschiedenis. Dit onderzoek kan van lokaal belang zijn, als we denken aan de geschiedenis van een instelling of school in een gemeente. Of het is van ruimer belang als we de geschiedenis van de psychiatrie in de Belgische context willen bestuderen, of het onderwijs en opvoeding van de Broeders van Liefde, toch wel een begrip in Vlaanderen, willen onderzoeken. De familiehistoricus en opsteller van stambomen zullen belang stellen in de persoonlijke archieven van de broeders.

Toegang en openingsuren

Het archief kan bezocht worden op afspraak. Een voorafgaandelijk contact kan ook duidelijk maken of een bezoek wel de moeite loont. Kleine opzoekingen kunnen op aanvraag gebeuren.  Archivarissen zijn Br. Jules Cocquyt en dhr. Luc de Kezel.

Het archief is in principe open op werkdagen, van 9 tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u.
Een afspraak blijft evenwel altijd nodig.

Contactgegevens

Archief Provincialaat der Broeders van Liefde
Stropstraat 119
9000 Gent
Tel. 09 221 45 45
Fax 09 221 98 89
e-mail: luc.de.kezel@fracarita.org


Dichtbij

Dichtbij wordt verspreid over de 12.500 Vlaamse personeelsleden van de Broeders van Liefde in de geestelijke gezondheidszorg, de sector welzijn, ouderenzorg, sociale economie, verslavingszorg, buitengewoon onderwijs en het onderwijs. Dichtbij is een magazine van en voor de medewerker. Dat sluit niet uit dat beleidsbeslissingen gekaderd kunnen worden, maar dat moet gebeuren vanuit het perspectief van de medewerkers. Dichtbij moet informeren (de medewerker moet er iets uit leren), moet de medewerker een goed gevoel geven, moet de medewerker doen ontspannen (feelgood). Dichtbij combineert herkenbaarheid met vernieuwing, maakt ruimte voor dingen die niet rechtstreeks met het werk verband houden, werkt grote thema’s uit, … MAAR we willen geen magazine van dertien in een dozijn. We willen de identiteit van de Broeders van Liefde niet verliezen. Dichtbij is een medium om een gevoel van samenhorigheid te versterken: het samen verenigd zijn rondom hetzelfde doel, de gemeenschappelijke inzet voor jong en oud. Niet: “zij daar”, maar “wij samen”. Het tijdschrift is er om de dialoog onder de personeelsleden te bevorderen.

www.dichtbijmagazine.be 

Still

Still is een halfjaarlijkse uitgave van domein Menas, een stilteplek en een ‘gastenverblijf voor groepen’ met 48 kamers en heel wat ontmoetings- en stilteruimten. Het is een uitgelezen plaats voor activiteiten die verstillen, verdiepen of verbinden, in een unieke setting. Menas is een initiatief van de Broeders van Liefde.

Still wil mensen inspireren rond 3 thema’s: engageren in zorg en onderwijs, verbinden door in gemeenschap te leven, verstillen via gebed en meditatie. Still zoekt vanuit een open houding en via persoonlijke beleving hoe mensen vandaag tot vormen van verstilling, engagement en verbinding komen.

www.still-magazine.be

Jaarbrochure

Broeders van Liefde vernieuwde haar jaarverslag. Sinds 2011 is er immers de jaarbrochure. De brochure geeft u een overzicht van de genomen beleidsopties en van onze activiteiten. In de jaarbrochure wordt expliciet gekozen om die niet alleen voor te stellen in woord, maar ook in beeld. Zo krijgt u letterlijk een beeld van onze organisatie. 

Archief

 • Je wil meer weten over de geschiedenis van een instelling of school van de Broeders van Liefde in je buurt?
 • Je maakt een werk over de zorgverlening aan psychiatrische patiënten?
 • Je stelt de stamboom van je familie op en één van je familieleden was broeder, en je wil in zijn persoonlijk archief kijken?

Op dit soort vragen krijg je een antwoord op het archief van de Broeders van Liefde.


De Broeders van Liefde wereldwijd

De Broeders van Liefde hebben kloostergemeenschappen en initiatieven in 31 landen overal ter wereld. Het hoofdbestuur van de Congregatie bevindt zich sinds 1967 in Rome, waar de generale overste en zijn raad verblijven. Zij stippelen het beleid van de congregatie uit. Ze zijn het sterkst vertegenwoordigd in Afrika en in Azië. Ook daar leggen ze zich voornamelijk toe op de zorg voor mensen met psychische problemen, met een handicap en op het onderwijs. 


De Broeders van Liefde wonen in kleine leefgemeenschappen en proberen hun spiritualiteit te beleven in onderlinge liefde en in liefde voor God en voor hun medemens.

De meeste van een 30-tal kloosters zijn verbonden aan een school, een psychiatrisch of orthopedagogisch centrum of een ander initiatief. De broeders hebben daar veelal een taak als verantwoordelijke, medewerker of vrijwilliger.

Wie meer informatie wil over de Broeders van Liefde kan steeds terecht in één van deze gemeenschappen.

Klik hier voor een volledige adreslijst van de kloosters.

Bidden en werken

De Stichter, Vader Triest zei: 'Verricht uw liefdewerken altijd met de geest van geloof, de blik op God gevestigd. Geef u, vergeet u in alle edelmoedigheid. En zijt gij moe en leeg gegeven, ga dan bij de Heer, klop aan bij uw enige Meester.'

In de leefregel van de Broeders staat: 'Je gebed als Broeder van Liefde krijgt een bijzonder accent. De nood aan bevrijding uit de vertekende wereld breng je voor God. Je bidt met de zorgen van zoveel mensen die in een pijnlijke situatie leven. Dikwijls ook voor hen die met je zijn en niet kunnen bidden. Je gebed en je apostolaat zijn niet te scheiden.'

Hoe goed is het als broeders samen te zijn...

Een jonge broeder getuigt: 'Zich gedragen weten door de groep, op verhaal kunnen komen, samen mogen bidden en samen feestvieren... dat is God echt aanwezig weten in die kleine gemeenschap waarvan ik deel mag uitmaken. Er de moed ontvangen om ons aan de armen te geven en ernaar verlangen als naar een oase van rust: dat is onze gemeenschap van broeders.'

God wenst dat je voor Hem veel ruimte maakt in je hart

Bij Johannes (1 Joh. 4, 8-10) lezen we: 'Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad en zijn Zoon gezonden als zoenoffer voor onze zonden.' Door de geloften om arm, zuiver en gehoorzaam te leven, komt er heel veel ruimte in het hart om Hem alleen lief te hebben en dóór Hem allen die op onze weg passeren. Voor Hem en hen mogen de broeders Broeder van Liefde zijn!

Informatie voor België bij:

Br. Veron Raes
Stropstraat 119
9000 Gent
tel. 09 221 45 45
fax 09 221 98 89

Br. Henri Fransen (voor Wallonië)
Rue de Jambes 59
5100 Dave
tel. 081 30 61 10


Gezien de Broeders van Liefde in Gent werden gesticht - in 1807 door de priester Petrus Jozef Triest, is België de bakermat van de Broeders van Liefde. P.J. Triest was geïnspireerd door de H. Vincentius a Paulo die een bijzondere aandacht voor de armen had. Daarom wou P.J. Triest een religieuze gemeenschap stichten die zich vanuit een Vincentiaanse spiritualiteit zou inzetten voor mensen in nood. Deze gemeenschap groeide uit tot een congregatie die in meer dan 20 landen actief is in de zorg, opvoeding en begeleiding van jongeren, mensen met een handicap en patiënten geestelijke gezondheidszorg. Vandaag bestaat de regio Sint-Vincentius uit België en Roemenië.

Enkele mijlpalen uit de geschiedenis van de Broeders van Liefde

 • de start van de eerste dagschool in 1814 in Gent;
 • de start van de zorg voor geesteszieken in 1815 door hen te bevrijden uit hun boeien;
 • de start van de opleiding van doven in 1825 te Gent;
 • het vertrek naar Canada in 1865 als eerste buitenlandse stichting (foto rechts)
 • de erkenning van de congregatie als instituut van pontificaal recht in 1899;
 • het vertrek van de eerste broeders-missionarissen naar Congo in 1911;
 • de vestiging van het hoofdbestuur in Rome in 1967;
 • de stichting van een initiatief in 1992 en een kloostergemeenschap in 1999 in Roemenië;
 • nog steeds in liefde bewogen in de 21e eeuw.

De initiatieven van de Broeders van Liefde in België: hoe het begon

1. Onderwijs

Vanaf 1809 gaf kandidaat-broeder portier Jan Bertijn aan de poort van de Bijloke les aan de straatjeugd te Gent. Dat werd het begin van een hele ontwikkeling en talrijke stichtingen ten voordele van het onderwijs van jeugd in lager, middelbaar en technisch onderwijs.
De eerste dagschool was de Bijlokeschool die in 1814 werd opgestart, gevolgd door Froidmont, Brugge, Roborst en St.-Niklaas. In 1820 werd een novice naar Namen gestuurd om cursus te volgen bij de Broeders van de Christelijke Scholen. Een vertaling van het werk van Jean-Baptiste de la Salle werd gemaakt door de directeur van de Brugse armenschool, Br. Benedictus, en uitgegeven in 1825.
Na de onafhankelijkheid van België kon het onderwijs verder worden uitgebreid. Het middelbare onderwijs kwam erbij op het einde van de 19de eeuw. In 1896 begonnen Merksem en Temse en in 1899 Turnhout als eerste met middelbaar onderwijs. In de weeshuizen werd vooral aandacht besteed aan vakopleiding, hetgeen later in de instellingen voor mensen met een handicap verder werd ontwikkeld. Een aparte technische school werd in 1924 in Tessenderlo opgericht.

Momenteel wordt in België in meer dan 50 scholen gewoon kleuter- en lager onderwijs, gewoon secundair onderwijs en buitengewoon lager en beroepsonderwijs verschaft.

2. Zorg voor personen met een handicap

Om de school voor doven in de Bijloke goed te beginnen, werden twee broeders, Br. Aloysius en Br. Franciscus-Xaverius, naar Groningen gestuurd om er zich in het Instituut Guyot te bekwamen in het dovenonderwijs naar de gebarenmethode van de Franse Abbé de l'Epée. In 1825 en 1835 richtte men dit onderwijs in, respectievelijk te Gent en te Brussel.
In 1872 schreef Br. Cyriel Piot een handleiding m.b.t. het liplezen dat in de instituten van de broeders verder werd ontwikkeld. In Brussel werden van bij aanvang ook blinden opgevangen.
Wat de zorg voor personen met een handicap aangaat, kunnen we vermelden dat die reeds vanaf 1853 in een aparte afdeling, de zgn. 'Kinderkoer' in het toenmalige Alexianenklooster was begonnen. Vanaf 1877 werd te Gent een afzonderlijk instituut voor die kinderen opgericht.
Een figuur die zeker dient vermeld te worden in het licht van de zorg voor de mensen met een mentale beperking is Br. Ebergist De Deyne, die met zijn werk 'L'éducation sensorielle chez les enfants anormaux', gepubliceerd in 1922, baanbrekend werk heeft verricht in het buitengewoon onderwijs.

Vandaag behoren 15 orthopedagogische centra in België tot de groep Broeders van Liefde.

3. De zorg voor geesteszieken

Vanaf 1815 zijn de Broeders van Liefde onafgebroken betrokken bij de zorg voor geesteszieken in België. Hun eerste opdracht bestond uit de verzorging van de geesteszieken in het 'Mansweesenhuys', dat ondergebracht was in de kelders van het Geraard Duivelsteen te Gent (foto rechts).
In 1820 namen de Broeders de zorg over in het St.-Carolusgesticht te Froidmont, en in 1838 te St.-Truiden in een Burgerlijk hospitaal dat een psychiatrische afdeling telde. De samenwerking tussen Triest en Guislain verdient hier bijzondere vermelding. Na 1860 werden een hele reeks psychiatrische instellingen opgericht: een nieuwe instelling te St.-Truiden (1866), Zelzate (1871), in Ierland te Waterford (1883), in Doornik (1884), Montréal-Canada (1884), Mortsel (1894), Dave (1901), Venray-Nederland (1906), Brugge (1910), Noordwijkerhout-Nederland (1922), in Beernem ter vervanging van Brugge (1930), Bierbeek (1932), Manage (1938), Eikenburg-Nederland (1949), l'Annonciation-Canada (1960), Ndera-Ruanda (1970), Kamenge-Burundi (1985), Ivoorkust? Filippijnen, India...
Vanaf 1924 werd een eigen tijdschrift uitgegeven 'Ziekenverpleging', dat momenteel onder de naam 'Psychiatrie en Verpleging' nog steeds verschijnt.

Vandaag behoren 15 psychiatrische centra in België tot de groep Broeders van Liefde.

4. Zorg voor nieuwe noden

Naast de veeleer klassieke initiatieven werden recentelijk ook heel wat initiatieven genomen als antwoord op nieuwe noodsituaties. Zo werden twee onthaaltehuizen voor armen opgericht (Les Sauvèrdias in Jambes en Huize Triest in Gent), een tehuis voor mensen met zingevingsvragen (Betanië in Knesselare), een tehuis voor aidspatiënten (Effeta in Ronse) en twee opvangcentra voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen (Jona, Knesselare en Eeklo). Ook zijn er nog kleinschalige opvang- en begeleidingsinitiatieven voor specifieke doelgroepen.

5. Ontwikkelingssamenwerking

Hoewel de Broeders van Liefde in oorsprong geen missionerende congregatie zijn, werd in 1911 toch een traditie gestart door vijf broeders naar het toenmalige Kongo te sturen, meer bepaald naar Lusambo. Naderhand gingen ze eveneens naar Rwanda en Burundi, en vanaf 1928 naar Transvaal in Zuid-Afrika.
In 1929 trokken vooral Nederlandse broeders naar Indonesië, en in 1936 naar Indië, waar ze gedurende een tiental jaren bleven.

Vandaag staat vanuit België de Fracarita Belgium in voor de Belgische initiatieven van de Broeders van Liefde in 31 landen wereldwijd.


Regio Sint-Vincentius

De congregatie Broeders van Liefde is een internationale gemeenschap van lekenbroeders gesticht door de Gentse priester Petrus Jozef Triest in 1807. De eerste broeders namen er de zorg voor ouderlingen en geesteszieken op zich. Ook het onderwijs behoorde van bij het begin tot hun activiteiten. In België wonen op vandaag een 130-tal broeders, in een 30-tal kloostergemeenschappen of communauteiten, verspreid over Vlaanderen en Wallonië. Zij vormen de Sint-Vincentiusregio, genoemd naar hun patroonheilige Vincentius a Paulo. Het hoofdhuis bevindt zich in Gent. Ook Roemenië behoort tot de Sint-Vincentiusregio. 

Regio Sint-Vincentius
Stropstraat 119
B-9000 Gent
Tel: *32-(0)9 221 45 45
Fax: *32-(0)9 221 98 89
info@fracarita.org


De congregatie Broeders van Liefde is een internationale gemeenschap van lekenbroeders. De Broeders van Liefde zijn gesticht in 1807, door Petrus Jozef Triest, een Gentse priester. Van bij hun stichting namen de Broeders van Liefde hun taak op in de maatschappij: onderwijs en zorg verlenen aan kinderen, jongeren en volwassenen. Steeds opnieuw kozen ze de kant van mensen die elders geen antwoord op hun hulpvraag vonden.Op die manier groeiden de Broeders van Liefde uit tot een grote congregationele organisatie van broeders en lekenmedewerkers, mannen en vrouwen. Vandaag beheren de Broeders van Liefde in België meer dan 50 scholen voor gewoon en buitengewoon lager en secundair onderwijs, 15 psychiatrische ziekenhuizen en 15 orthopedagogische centra. Ook de ouderenzorg, verslavingszorg, sociale economie en kinderdagopvang behoren tot hun activiteiten. Daarnaast zijn ze de drijvende kracht achter tal van kleinere initiatieven, zoals opvang van aidspatiënten, van mensen met zingevingsvragen, van kansarmen, vluchtelingen... De congregatie kreeg een internationale dimensie in 1865, toen enkele broeders naar Canada trokken. Vandaag zijn de Broeders van Liefde aanwezig in 31landen. 


Inhoud syndiceren
© fracarita.org - disclaimer - privacy verklaring